DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 28 —
Rečeni su ciljevi i obziri obdeuite naravi, te su naročito
od zamašnog upliva na uredjenje gospodarenja u obsežnijih
šumah, dočim ćemo se pogledom na samo uredjenje gospodarenja
u šumicah — osobito zemljištnih zajednica, obazirati naročito
na narodno-gospodarstvene i mjestne odnosa je, kako bi
narodno blagostanje na što veći stepen podigli


U svrhu uredjenja ovakovog gospodarenja, medju inimi
stručnimi izdanji i s rukovnimi nazori i pravili, kojih je u njemačkoj
literaturi na pretek, smjera i popularno predavanje o
uredjenje šuma od pokojnog profesora u Mariabrunu G. Vinklera
od g. 1849., zatim gospodarenje u privatnih šuma od
šumarnika E. Weisea od g. 1874. i dr., ali obćenita pravila
za uredjenje gospodarenja u manjih šumah i šumicah izdao je
netom ove godine L. Hufnagl, glavni ravnatelj dobara kneza
Carla Auersperga.


«Bez alata nije ni zanata», a tako je i sa uredjenjem šumica,
jer su iste naročito neuredjene ostale s razloga, što mnogi
vlastnik ne uvidjajuć važnost tog uredjenja, nije za isto ni
mario, ili ga se je žacao poradi troškova, koji su sa takovim
skopčani.


S iztaknutih razloga nastoji pisac svojim djelcem podati
obćenitu uputu, kako se jednostavno može gospodarstvena
osnova sastaviti, s kojom se naumljena i željena svrha polučiti
dade, i to s izričnim obzirom na šumice najmanjeg obsega,
pa sve do površine od po prilici 700 ha. tako, da troškovi
takovog uredjenja ne budu osjetljivi po viastnika samog.


Svrha uredjenja.


Poglavita svrha uredjenja jeste, da se iistanove i urede
šumski užitci, da se zavede i osigura potraj no šumarenje, što
naročito vriedi za vlastnike šuma, kojima je zakon dozvolio,
samo uživanje šuma, inđi naročito za takove šume, koje stoje
u obće pod vrhovnim nadzorom zemaljske uprave.


Uredjenjem se mora ustanoviti naročito : koliko, gdje i kako
(obzirom na vrst sječe) se drvo kao glavni šumski proizvod,