DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 3     <-- 3 -->        PDF

´IIIOP^S^^


Br, I. u ZAGREBU, 1. siečnja 1899. God. XXIII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´A stranice 4 for.; za Vs stranice
2 for. 70 novč.; za V4 stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Pravilnik za zemljištne zajednice.


u smislu §. 4. zakona od 25. travnja 1894. o uredjenju
zemljištnih zajednica, ima svaka zemljištna zajednica sastaviti
pravilnik, u kojem se imadu pobliže urediti pravni odnošaji
ovlaštenika medju sobom i prema zajednici, zatim uprava i
gospodarstvo zemljištne zajednice i njezinog posjeda.


Visoka kr. zemaljska vlada nije, kako se je to prvobitno
predmjevalo, izdala obrazac pravilnika, i to kako se spominje
u jednom visokovladinom odpisu s toga, što želi, da se kod sastavka
pravilnika ne upliva na ovlaštenika, nego da im se
pusti sasvim na volju, da si urede uživanje i sastave pravilnik
po svom znanju i po svojoj volji.


Spomenutih intencija vis. kr. zem. vlade morati će se držati
svi urednici, koji rade oko uredjenja zemljištnih zajednica.
Nu oni će kod provadjanja tih intencija naići na velike zaprieke.


U raznih paragrafih zakona od 25. travnja 1894. i provedbene
naredbe k tomu zakonu, navadjaju se razni propisi,
koje treba uvrstiti u pravilnik. Nu to još iz daleka nije sve,
što treba da dodje u pravilnik.


Nepobitna je s toga istina, da većina odbora, koji su po
provedbenoj naredbi od 19. rujna 1897. br. 54.510 §. 20.
zvani da sastave pravilnik, ne bude znala, kako da ga sastavi,
te će u većini slučajeva moliti, da im se za orientiranje pri