DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 27 §
§. 74., 75. i 76. pokazali HU se potrebnimi na temelju
dosadanjeg izkustva, jer jasnoća i preciznost nigdje ne škodi.


§, 77. potreban je, ako zajednica zaključi, da se na pr.
ima put učiniti ili popraviti podavanjem težaka u naravi. Neki
ovlaštenici če to učiniti, a neki opet ne. Pravedno je s toga,
da potonji plate u novcu, a ako to neće, da se to od njih ućera.


§. 78. Upravna obćina kao takova nije ovlaštenik zemljištne
zajednice, nu ona treba drva za svoj ured, učionu i t. d., te
često ne može uz primjerenu cienu, izvan šuma zemljištne zajednice
kupiti ogrievna drva. Tu će biti umjestno, da joj se
zavodjenje posalazem. zajednice, dade mjesto novca, ogrievno drvo.


A. Kern.
Uredjenje gospodarenja u šumicah*.


Piše V. Benak.
Ciljevi uredjenja šumskog gospodarenja mogu biti objektivni
i subjektivni.
Prvi unapredjuju samo stanje šume; u tu svrhu ustanovljuju
shodne odredbe kao i pravila ne samo za podržavanje već i za
povišenje plodovitosti šumskoga tla.
Isti smjeraju indi naročito na uzdržavanje šume i plodovitosti
tla, osobitim obzirom na polučenje što većeg ukupnog
drvnog prirasta, odnosno što veće drvne gromade.
Subjektivni ciljevi pako jesu obziri i zahtjevi samog šumovlastnika,
što ih on na šumu stavlja, ter se odnose na što
veći drvni i novčani prihod, dakle na što višjvi rentu od šume
ili tla, kao i na samu potrajnost prihoda, zatim isti ciljevi
uplivaju na samo prilagodjenje gospodarenja mjestnim odnošajem
sa strane šumara upravitelja, a sa strane šumara taksatora na
postignuće normalne šume.
Ovi se ciljevi imadu obćenito prosudjivati, naročito sa stanovišta
narodno - gospodarstvenog ; obzirom na to stanovište,
osobito su prvi predspomenuti ciljevi važni i zamašni.


Die Betriebseinrichtung in kleinen \Valdern von L. Hufaagl.