DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 28     <-- 28 -->        PDF

- 26


Da zastupstvo obavlja diobu ogrieva, to je u duhu zakona,
a n velike će odteretiti šumara, koji je i onako preobtećen sa
inim poslom.


Naprotiv se ima doznaka gradje obaviti po šumaru, jer
samo on kao stručnjak znade izračunati, koliko je m^ potrebno, i
iz kojih stabala de se modi izraditi dotična gradja. Napokon
mora se dotična gradja radi kontrole premjeriti, pobulati i za
nju izdati izvoznica, a to opet spada na šumara.


§. 39. može si svaka zajednica promjeniti prema njezinoj
potrebi i uvidjavnosti.


§. 40. Da žene ne imaju pravo glasa, metnuto je s toga,
jer su to žene iz puka, koje bi znale vikom, brbljanjem i t. d.
osujetiti svako razpravijanje.


§. 43. toč. 3. Jer je ne moguće da njekoliko stotina neukih
ovlaštenika pregledava račune, shodno de biti, da skupština
to svoje pravo prenese na revizionalni odbor, koji bi imao
proljetnoj skupštini podnieti svoje izvješde.


§. 43. toč. 4. Da skupština može brže i uspješnije razpraviti
proračun, biti će shodno, da joj se po zastupstvu predloži
nacrt proračuna.


§. 46. metnut je s toga, da ne bi u zastupstvo došli većinom
drvotržci, koji bi kod provadjanja prodaja, pazili u prvom
redu na svoj interes, te koji bi bili u jednoj osobi prodavaoci
i kupci.


§. 50. Jer se zastupstvo Češće sastaje, te su u njemu redovito
inteligentniji ljudi, nastojalo se je, da se istomu dade
što veći, a skupštini što manji djelokrug.


To de za upravu zemljištne zajednice i za nadzorne oblasti
biti svakako od koristi.


§. 52. Takove prodaje su malene a Česte, te ved po svojoj
naravi spadaju i svagdje se dodieljuju u djelokrug šiimara.
§§. 59., 60., 62., 63. i 64. imadu biti mali poslovni red


za skupštinu.


Da su ti paragrafi nuždni, dokazala je dosadan ja praksa,
pak ne bude li tih paragrafa u pravilniku, modi de redovito
ved 2—3 vikača osujetiti svako razpravljanje.