DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 24: —


Rok u §. 18. za izvoz ogrievnih drva, je potreban i svagdje
se uvadja radi i^eda i da se sječine jednom očiste, te mogu
staviti pod zabranu.


§. 19. može sasvim dnigčije i jednostavnije glasiti n. pr. :
«Gradjevno drvo ne će se ovlaštenikom posebno doznačivati,
nego će se stabla, koja budu preostala, nakon što se izluči
potrebiti dio za prodaju, radi osjeguranja za pokriće troškova
zajednice, podieliti medjii ovlaštenike u razmjerju njihovih
ovlašteničkih dielova.


Sa tako dobivenim drvom može svaki po volji razpolagati,
te si učiniti u koliko mu dofcječe ogriev ili gradju, ili oboje».
Taj način bio bi u teoriji najjednostavniji, nu nije tako


u praksi.


Od kako postoje urbarski odnošaji, dobivao je ovlaštenik
gradju samo onda, kada je dokazana bila potreba.


K tomu pridolazi okolnost, da je većina zemljištnih zajednica
tek dobila toliko šume, da će se iz godišnjeg prihoda
jedva moći namiriti troškovi zajednice i potreba na ogrievnom
drvu. Za gradju će malo preostati.


Kada bi se sada taj mali preostatak razdielio medju sve
ovlaštenike, dobio bi pojedinac veoma malo. To malo bi se
razprčkalo, većim djelom prodalo, te se nebi čuvalo, dok nastupi
potreba popravka kuće — a kako onda kuću popraviti.


Uz to nebi ovakova svakogodišnja dioba izvediva bila, jer
nebi bilo moguće n. pr. 40 stabala podieliti na 200 ovlaštenika,
jer bi svakog ovlaštenika dopao samo jedan komad, a
kako da se pravedno diele stabla u te komade — to je naprosto
nemoguće.


Proti takovoj diobi i proti đieljenju stabala bez obzira
na gradju i ogriev, je i sliedeći razlog: Ako su ovlaštenici u
više sela razštrkani, a i šuma se sastoji iz više teritorijalno
odieljenih predjela, u jednih je predjelih primjerice bukovina
sa nešto jelovine, a u drugih čista jelovina, to bi oni, koji
budii dobivali u predjelih gdje je više bukovine, bili nezadovoljni,
jer će opet oni drugi dobiti jelovinu iz koje će moći