DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 23 i
t. d. prema sporazumsku ovlaštenika, §. 5. je samo kao
primjer, te se može na razne načine modificirati.


Glede §. 18. i još njekih sliedećih primjeduje se, da je
shodno, a radi šumskoga gospodarstva dapače veoma potrebito,
da se uredi gospodarstvena godina, u kojoj se imadu obaviti
i dovršiti svi šumski poslovi jedne godine,


U gorskih predjelih, gdje se usljed sniega ne može u zimi
raditi u šumi i tamo gdje narod rano u jesen ide TI sviet na
rad, biti de možda shodno, da se gospodarstvena godina uvede
od 1. siječnja do 31. prosinca. U predjelih pako gdje narod
tek u kasnu jesen i u ranu zimu ide i radi u šumi, biti de
valjda shodno, da se uvede gospodarstvena godina od 1. listopada
do 30. rujna.


Ako se uzme gospodarstvena godina sa 1. siječnjem, onda
bi poslovi imali teci sliededim redom:


Tečajem mjeseca lipnja i srpnja imao bi šumar obilježiti
i procjeniti stabla u sječina za buduću godinu t. j . ima za tu
godinu sastaviti drvosječni predlog. Taj se ima najkasnije do
konca srpnja predložiti na odobrenje županijskom upravnom
odboru. Tečajem mjeseca kolovoza i rujna preizpitati i odobriti
će županijski odbor te predloge i dostaviti ih zastupstvu zemlj.
zajednice.


Medjutim imadu ovlaštenici predložiti svoje molbe za gradnju.


U mjesecu listopadu obaviti će zastupstvo izvide o najavljenoj
potrebi gradje, pretresti će molbe i drvosječni predlog,
te će na temelju toga moći u mjesecu studenom staviti glavnoj
skupštini ovlaštenika predlog, kako da se razpoloži sa godišnjim
etatom za buduću godinu, i ujedno će se moći sastaviti točan
proračun za buduću godinu.


Tečajem zime moći će se sve potrebno provesti, da se
eventualno unovčiti se imajuća stabla, mogu odmah u proljeće
dražbenim putem prodati.


Iza toga doći će ogojne radnje i doznaka gradje ovlaštenikom,
a onda opet u lipnju doznaka ogrievnih drva, i opet
ponovno sastavak drvosječnih predloga i t. d.