DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 22 —
Rečenoj upravnoj obćini odredjujeprinos iz dohodaka zajednice sam^ ogrievnih drva na panju).
se
for.
u to ime
(ili podavanjem
godišnji
Za promjenu
§. 79.
ovoga pravilnika hode se zaključak glavne


skupštine, stvoren većinom glasova ovlaštenika, koji zastupaju
više nego polovicu ovlašteničtva.


Biti će u ovom obrazcu pravilnika što šta, što se može
nadopuniti i sa boljim zamjeniti. Bilo bi mi s toga veoma
drago, kada bi gg. sustručari izvolila svoje nazore i izkustva
stečena u praksi kod provadjanja zakona od 25. travnja 1894.
0 uredjenju zemljištnih zajednica, i u obćenju sa ovlaštenici,
priobćiti u «Sum. listu».


Ima bo u tom zakonu, a dosljedno u i mom pravilniku,
kojeg sam morao sastaviti na temelju ustanovah toga zakona,
mnogo propisa, s kojimi se mi šumari ne slažemo, te za koje
bi želili, da se iz zakona i pravilnika izpuste, odnosno s drugimi
zamjene. To će se moći učiniti tek na temelju dovoljno
pribranog gradiva, a da se to čim prije pribere, imađe biti u
u prvome redu dužnost nas šumara namještenih kod političkih
oblasti.


Kako sam uvodno obećao, to ću sada razjasniti i obrazložiti
njeke paragrafe pravilnika.


§. 2. može i sasvim drugčije glasiti. §. 6. zakona kaže,
da je ovlašteničtvo u pravil u spojeno sa selištnim posjedom
a §. 13. zakona glasi: «Ako postoji podpun sporazumak svih
ovlaštenika u pojedinoj zemljištnoj zajednici, tad se ima razmjerje
ovlašteničtva prema njihovomu sporazumku
0 d m j e r i t i».


Može se dakle ovlašteničtvo spojiti i sa nastanjenom kućom
i može se ustanoviti, da su sva ovlašteničtva jednako velika