DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 21 —


§ 72.


Ako se koiiiuuo izprazni mjesto pročelnika, tad imade zastupstvo
pod predsjedanjem pročelnikova zamjenika, čas prije
obaviti novi izbor.


§ 73.
Čast i služba pročelnika, njegova zamjenika i ostalih zastupnika
je počastna, te im ne pripada nikakova nagrada.


§. 74.
Za putovanja, koje temeljem §§. 49. i 64. preduzimlje pročelnik
ili koji zastupnik, pripada istima dnevnica od 2 for. i
kilometrina od 18 novč. po kilometru, a željezničke, parabrodarske
i ine pristojbe onako, kako je to propisano za zemalj.
činovnike.
§ 75.
Ako koji obdinski činovnik ima n interesu zemljištne zajednice
preduzeti kakovo putovanje, pripadaju mu iste putne
pristojbe, kao kad putuje u interesu upravne obćine.


§. 76.


Putne pristojbe izplaćuju se na temelju, pooblasti obredjenih putnih dnevnika.
nadzornoj
Ako koji ovlaštenik
§. 77.
ne če da posluša odredbe zastupstva


ili glavne skupštine izdane u korist zajednice, ili se krati izvesti
koji pravomoćno izdani nalog nadzorne oblasti u pogledu
gospodarstva zajednice, vlastno je zastupstvo odrediti, da netko
drugi uz naplatu troška obavi posao, tomu ovlašteniku naložen.


Takav trošak predujmljuje zajednica, a ućeruje ga, ako
bude nuždno tim, da nemarnom ovlašteniku oduzme njegov dio
skupnih užitaka, ter ga unovči do pokrića učinjena troška.


§ 78.
Blagajničke i pisarske poslove zajednice voditi će obćinsko
poglavarstvo upravne obćine N,