DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— ´20 —


§. 65.


Pročelnik zastupa u ime zastupstva zajednicu napram
oblastim i tredim osobam.


Zastupstvo označuje svagda još dva zastupnika, koji imadu
kod prodaja, kupnja i t. d. uz pročelnika supodpisati odnosne
izprave.


Bez takova supodpisa, obložena zapisnikom o izboru te
dvojice, ne može se zajednica smatrati obvezanom.


§.66.


Zastupstvo stvara zaključke većinom glasova.


Za svaki zaključak nuždno je, da budu zastupnici najmanje
3 dana prije pozvani u sjednicu, i da je prisutna najmanje
nadpolovična većina.


§. 67.
Pročelnik i zastupnici odgovorni su solidarno za svaku
štetu, nastalu uslied njihova nemara ili propusta dužnosti.


§. 68.


Ako zastupnik uzprkos opetovanim opomenam, ne vrši
svoje dužnosti, ili uzradi proti interesom zajednice, može zastupstvo
predložiti skupštini, da se proti njemu izreče gubitak
časti zastupnika.


§ 69.
Isto tako može se izreći gubitak časti i proti nemarnom
pročelniku i njegovom zamjeniku.


§. 70.


Proti takovoj odluci skupštine i proti globam izrečenim
po §. 59. pravilnika, pristoji pravo utoka na nadzornu oblast.


§. 71.


Sva izpražnjena mjesta u zastupstvu, imaju se n prvoj budućoj
glavnoj skupštini popuniti.