DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 19 —


Osuda se nakon pravomoćnosti ućeruje političkim putem,
te ide u korist mirovinske zaklade lugara, odnosno dok takova
ustrojena nije, u ubožku zakladu dotične upravne obćine.


Dokle globa nije ubrana, ne može dotičnik učestvovati u
skupštini.
§ 61.
O svakoj sjednici zastupstva i skupštini ovlaštenika, ima
se sastaviti zapisnik.


Ti zapisnici imadu se bilježiti u posebnoj vezanoj knjigi,
a samo ovjerovljeni prepisi imadu se predložiti nadzornoj oblasti,
u koliko se koji zaključak u smislu zakona ima tek odobriti.


U skupštinskom zapisniku imadu se prisutni ovlaštenici
navesti imenično sa razmjerjem ovlašteničtva.
Skupština bira izmedju sebe trojicu članova za podpis
zapisnika, koji se ima stante sessione ovjeroviti.


Zapisnik ima voditi član obdinskoga poglavarstvo, i to na
isti način, kako se vode zapisnici o sjednica zastupstva upravnih
obćina.


§. 62.
Skupštinari želeći govoriti k predmetu, imaju se javiti za
rieč predsjedatelju, koji im podieljuje rieč po redu, kako su se
prijavili.
§. 63.
Pojedinom skupštinaru nije u skupštini dozvoljeno više


nego dva puta govoriti ob istom predmetu.
Predsjedniku i možebitnom izvjestitelju pripada rieč u
svako doba.
Osobnimi primjetbami izazvani, mogu za svoju obranu
tražiti rieč odmah.
§. 64.


Kada se u skupštini vodi razprava, koja se tiče vlastitih
posala kojega ovlaštenika ili njegovih bližih rodjaka, onda on
ne može ni prisustvovati ni učestvovati u skupštini, dok traje
razprava toga predmeta.