DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 18 —


On opredieljuje rad razpravnih predmeta, upravlja i zaključuje
kako viedanje, tako i glasovanje.


§ 56.
Glasuje se ustmeno, a zaključci se stvaraju absolutnom
većinom glasova.
Kad eu glasovi razpolovljeni, odlučuje pročelnik.


§. 57. .
U sjednicah zastupstva ima svaki zastupnik samo jedan glas,
a nipošto u razmjerju svoga ovlašteničtva.


§. 58.
Ako stvoreni zaključci skupštine ovlaštenika prekoračuju
opredjeljeni joj djelokrug, ako se protive postojećim zakonom,
ili ako su na uštrb zemljištne zajednice, tad je pročelnik obvezan
obustaviti vršenje tih zaključaka, te o tom odmah obavjestiti
nadzornu oblast.
§. 59.
Pročelniku pristoji pravo, kad zasjeda skupština, dozvoljavati
rieč i oduzeti ju, kada bi govornik prekoračio granice
pristojnosti, ili se odaljio od razpravnoga predmeta. Isto tako
mu pripada pravo pojedine skupštinare pozvati na red.
Pročelnik ima pravo i dužnost zaključiti sjednicu zastupstva
i skupštinu ovlaštenika, ako se neprestanim smetanjem, ili
razgovaranjem o takovih predmetih, koji na viečanje ne spadaju,
onemogući valjano razpravljanje.


§. 60.


Nalogom predsjedatelja oko uzdržavanja reda, mora se
skupština vazda pokoriti.


Ako se koji skupštinar posluži izrazom ili činom vriedjajućim
skupštinu ili koju prisutnu ili odsutnu osobu, vlastan je
svaki skupštinar predložiti, da skupština odsudi na globu uvrieditelja
od 1—5 for.