DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 18     <-- 18 -->        PDF

~ 16 —


2. obavljati izvid najavljene potrebe na gradjevnom drvu,
i prema potrebi dopitati gradju (§. 19.);
3. na temelju odobrenog drvosječnog predloga, stavljati
skupštini predlog o uporabi redovitog i izvanrednog godišnjeg
prihoda na drvu kao i inog prihoda;
4. sastaviti te glavnoj skupštini predložiti na pretres i
prihvat godišnji proračun;
6. ustanoviti šumske pristojbe prema §§. 24., 25., 26., 30.
i 42. pravilnika ;
6. dopitati i razdieliti užitke na ovlaštenike, izuzam stabla
za gradju i prodaju, koje ima strankam doznačiti šumar;
7. u sporazumku sa šumarom pogoditi težake za izradbu
ogrievnih drva, za postavljanje zagajnih znakova, medjašnika
i t. d.;
8. brinuti se za unovčenje onih šumskih užitaka, koji se
dražbenim putem unovčiti ili u zakup dati imadu.
Ono ima u sporazumku sa šumarom sastaviti nacrt kupoprodajnih
ugovora i dražbenih uvjeta, ustanoviti izkličnu cienu
i izabrati dva člana, koji ee uz pročelnika podpisati ugovore.


Nadalje ima provesti uzakupljenje lovišta, šumskih čistina
usurpiranih šumskih i inih zemljišta, jeftimbe glede popravka
i izgradnje šumskih puteva, prometila, sgrade i spremišta,
i obaviti kolaudaciju tih radnja;


9. upućivati pročelnika, kako mu je u raznih zgoda zastustupati
zajednicu pred upravnimi i sudbenimi oblastmi;
10. doznačivati uplate i izplate;
11. odredjivati, da se uderaju prinosi od ovlaštenika;
12. u sporazumku sa šumarom izabrati lugarsko osoblje,
i dopitati istomu eventualne nagrade, podpore, predujmove i
mirovine;
13. nadzirati vodjenje računa;
14. nadzirati točno vodjenje temeljnih knjiga, provadjati
sve promjene u tih knjiga i dozvoliti prenos ovlasteničtva u
smislu §. 7. pravilnika;
15. produljivati ugovorom ustanovljene rokove za izradbu,
uplatu i izvoz po trgovcih kupljene šumske robe;