DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 15 —


§. 44.


Ovlaštenici biraju izmeđju sebe većinom glasova zastupstvo,
i to u pravilu u jesenskoj glavnoj skupštini.


§. 45. .
Zastupstvo ima postojati iz . . . članova, te se bira na
... . godina.
§.46.
Izberiv je svaki samostalni ovlaštenik, izuzam slučaj, da
se isti bavi šumskom trgovinom u šumah ove zemljištne zajednice,
ili da kao poduzetnik stoji u kakovom zakupnom ili
sličnom odnošaju prema zemljištnoj zajednici.


§.47.
Izborom ravna pročelnik.


§ 48.
Odstupajuće zastupstvo i pročelnik mogu biti ponovno
zabrani.
§. 48.


U glavnoj skupštini mora da bude prisutna barem jedna
polovica ovlaštenika, računajuć po razmjerja ovlašteničtva.


Ako zbog premalena broja prisutnih, treba ponovno sazvati
glavnu skupštinu, tad se ima nova skupština sazvati najdulje
za mjesec dana.


Ta ponovno sazvana skupština stvara pravovaljane zaključke
bez obzira na broj prisutnika.


§. 50.


Zastupstvu je dužnost, da konačno obavlja sve poslove zajednice,
u koliko nisu pridržani skupštini ovlaštenika, i da priprema
predloge za glavnu skupštinu.


Naročito ima zastupstvo :


1. sudjelovati kod sastavka gospodarstvenih osnova;