DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 14 -
Udovice ne imaju pravo glasa, te žena ne može glasovati
na mjesto svog odsutnog supruga.
Za malodobnike i skrbljenike vrši pravo glasa štitnik ili
skrbnik.
§.41.


Skupštine sazivlje pročelnik, te mu je dužnost o tom pravodobno
obavjestiti nadzornu oblast (§. 31. zakona).
Saziv redovite i izvanredne skupštine imade se najmanje
14 dana unapried proglasiti.
U proglasu ima biti sadržan dnevni red skupštine t. j .
ima se naznačiti, o kojih predmetih i kojim redom će se viećati.


§. 42.


Izvanrednu glavnu skupštinu ima pročelnik sazvati, cim
bude nuždno da se rieši koji prešni predmet spadajući u djelokrug
glavne skupštine ; nadalje kad to zatraži najmanje jedna
petina svih ovlaštenika ili većina zastupstva, i napokon kad to
odredi nadzorna oblast.


§. 43.


Glavnoj skupštini pridržani su sliedeći poslovi:


1. utanačit ili mienjati pravilnik; . \
2. izabrati zastupstvo;
3. izabrati na . . . godine revizionalni odbor od tri lica
za pregledavanje računa, te primati izvješća toga odbora;
4. prema predlogu zastupstva ustanovit godišnji proračun
i odredit, kako se ima razpoložiti sa redovitim i izvanrednim
prihodom zemljištne zajednice;
5. odlučivati glede uzimanja ili podjelivanja zajmova;
6. sticati i odtudjivati imovinu;
7. odredjivati, ima li se dioba kojega zajedničkoga zemljišta
provesti, u koliko joj po zakonu i ovom pravilniku imade mjesta;
8. prema potrebi odredjivati, da se po zastupstvu imadu
ustanoviti pristojbe za drvariju, pašarinu i t. d.