DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 13 —


Ovlaštenik, koji taj svoj prinos ne uplati pravovremeno,
gubi za tekudu godinu pravo na sve užitke zemljištne zajednice,
zatim aktivno i pasivno izborno pravo, i pravo glasa u skupštinu
ovlaštenika.


Tim se ne oduzimlje zemljištnoj zajednici pravo, da od
dotičnog ovlaštenika ućera odpadajući na nj prinos političkom
svrhom.


III.
dio: Uprava zemljištne zajednice.
§ 37.


Upravu zemljištne zajednice vodi glavna skupština ovlaštenika
i zastupstvo, kojemu je na čelu pročelnik.


§. 38.


Glavna skupština ovlaštenika drži se dvaput na godinu.
Proljetna u mjeseca ožujku, a jesenska u mjesecu studenom.


§. 39.


Pravo glasa u glavnoj skupštini ima svaki ovlaštenik,
ubilježen u temeljnoj knjigi i to po slijedećem razmjerju:


1. onim, koji imadu jednu četvrtinu ili manje ovlašteničtva,
pripada jedan glas;
2. onim, koji imadu preko jedne četvrtine do jedne polovice
ovlašteničtva, pripadaju dva glasa;
3. onim, koji imadu preko jedne polovice do jednoga
cieloga ovlašteničtva, pripadaju tri glasa;
4. onim, koji imadu više nego cielo ovlašteničtvo, a manje
od dva, pripadaju četiri glasa ;
5. ovlaštenikom, koji imadu više, nego dva ovlašteničtva,
pripada
pet glasova.
Više glasova ne može ni jedan ovlaštenik imati.


§. 40.


Za udate žene vrši pravo glasa njihov suprug.