DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 12 -


Svaki, koga zapada cielo ovlaštenictvo, smjeti će goniti na
pašu bezplatno (ili uz naplatu snižene, samo za ovlaštenike
odmjerene pristojbe), onoliko komada volova, krava, konja i t. d.,
koliko će zastupstvo prema razpoloživom prostoru i p^-ema
vrstnoći paše, od godine do godine odrediti.


Ovlaštenik sa većim ili manjim ovlašteničtvom, nego li
je jedno cielo, imati će pravo, da ugoni razmjerno veći ili
manji broj.


Ovlaštenici, koji nemaju vlastita blaga, vlastni su bez
naplate (ili uz naplatu snižene pristojbe) gonit na pašu i tudjeg
blaga onoliko, koliko ih zapada prema razmjerju njihova
ovlašteničtva.


§ 34.
Stabla izlućena za ogrievnu drvariju imadu se izraditi po
uajmljenih težacih, koje će pogoditi zastupstvo dogovorno sa
šumarom.
Kao težaci imadu se u prvom redu uzeti ovlaštenici.
Izradbu nadzire i izradjena drva prima od težaka šumarsko
osoblje, a diobu na ovlaštenike obavljaju 2 člana zastupstva.
Razdjelbenik ima se u prepisu dostaviti šumaru i lugaru,
da može nadzirati izvoz i prepriečiti možebitne medjusobne kradje.


§. 35.


Ako redoviti dohodci zemljištne zajednice preteku izdatke,
tad odlučuje glavna skupština o razpoložbi sa tim viškom.


Pri tomu se imade u prvom redu paziti na to, da se
učine koristne investicije n. pr. melioracije, gradnja dobrih
šumskih puteva, kupovanje šumskih enklava i t. d., a zatim
da se suvišci upotriebe u obće koristne svrhe u području teritorija
zemljištne zajednice.


§. 36.


Ako dohodci glavnica, zatim ini tekući prihodi, ne dotječu
za pokriće potreba zemljištne zajednice, tad je svaki ovlaštenik
dužan doprinjeti nuždni prinos u razmjerju svoga ovlašteničtva.