DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— iir —


: Imade se stoga godišnji drvosječui predlog za buduću
godiuii, odobren po županijskom upravnom odboru, predložiti
zastupstvu najkasnije do konca listopada (srpnja).


§. 30.


Na temelju odobrenog godišnjeg sječnog predloga, ustanovit
će skupština ovlaštenika na predlog zastupstva, kako se
ima prema §. 26. pravilnika razpoložiti sa godišnjim etatom,
te će na temelju te razpoložbe pretresti i usvojiti po zastupstvu
sastavljeni proračun za buduću godinu.


§ 31.
Za slučaj da utržci iz suvišaka (§. 26. toč. 4.), zatim iz
prodaja stabala pravoužitnikom uz pristojbu, nadalje pristojbe
neovlaštenika za pašu, bujad i t. d. napokon zakupnina lova,
šumskih čistina, kamenoloma i svi ini redoviti dohodci zemljištne
zajednice, ne bi dotjecali za pokriće novčanih potreba zemljištne
zajednice t. j . za porez, upravne troškove, troškove stručnoga
osoblja, troškove za pošumljivanje i t. d., ne ima se u pravilu
razpisati namet na ovlaštenike, nego se u prvom redu ima
ustanoviti snižena šumska pristojba za ogriev i gradjevno drvo,
za šumsku pasu i ine zajedničke užitke.
Visinu tih pristojba ustanoviti će zastupstvo, a platiti će
ih oni ovlaštenici, koji se kane poslužiti timi užitci.


§. 32.


Prije uplate u §. 30. spomenutih pristojba, ne smije se
nikomu doznačiti drvarija, niti dozvoliti pašarija, ni uporaba
inih užitaka, za koje je ustanovljena pristojba.


Rok uplate ustanoviti će zastupstvo, nu svakako mora biti
rok barem 14 dana prije, nego li će se preduzeti dioba ili
uporaba tih užitaka.


§. 33.
Pravo pašarine pripada svakomu ovlašteniku u razmjerju
njegova ovlašteničtva i u koliko bude po načelih umnoga
šumarstva dopustiva.