DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- ]0 —
Za iieovlaštenike odrediti će zastupstvo posebne pristojbe.


^ § 26.


Glede uporabe bujadnicfi, koje su vlastničtvo zemljištnih
zajednica, odredjuje se sliedede: — — — — — — — —


§. 27.


Redoviti sječivi godišnji etat imade se u pravilu užiti
tako, da se:


1. najprije izluči onaj dio, koji de se ovlaštenikom dati
u ime ogrievne drvarije;
2. zatim onaj dio, koji bude potreban ovlaštenikom u ime
gradjevne drvarije;
3. zatim se ima izlučiti stanoviti broj stabala, koja će se
prema procienjenom kubičnom sadržaju i uz podpunu šumsku
pristojbu, prodavati ovlaštenikom za razne, ali samo vlastite
potrebe.
Šumsku pristojbu ustanoviti ce odbor sporazumno sa
šumarom, a stabla prodati će se samo onim ovlaštenikom, kod
kojih bude zastupstvo ustanovilo, da su im stabla za raznu,
ali vlastitu potrebu potrebna (n. pr. za popravak mlina, za
ogradu plota, za učvršćivanje zemljišta proti vodi, u slučaju
navedenom u §. 21.) i t. d.


Nakon svega toga preostavša stabla imadu se u korist
zemljištne zajednice unovčiti javnom dražbom.


§. 28.


Ako bi stabla nalazeća se u sjeČini bila sposobna samo u
tehničke svrhe, to se ne imadu doznačiti ovlaštenikom u ime
ogrievne drvarije, nego se imadu dražbenim putem prodati, a
od unišle kupovnine kupiti potrebita ogrievna drva.


§. 29.
Gospodarstvena godina počimlje sa 1. siečnjom (1. listopadom).