DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 9 —


§ 21.
Ako koji ovlaštenik treba uslied požara ili iiie elementarne
nepogode, odmah gradjevno drvo, to se imade njegova
molba i izvan u §. 19. ustanovljenog roka primiti i za 14 dana
po zastupstvu pretresti i riešiti.


§. 22.


Ako je gradja na objektih, koji su izgorili, bila osjegurana
i po tom po osjeguravajućem družtvu plaćena, to se za
te objekte ne može dopitati gradjevna drvarija, ali je dopustivo,
da se dade gradja uz uplatu podpune šumske pristojbe.


§. 23.


Stabla doznačena u ime gradjevne drvarije imadu se najkasnije
u roku od jedne godine, računajuć od dana doznake,
posjedi i izvesti, jer u protivnom slučaju gubi ovlaštenik na
nje svako pravo.


Nu tim nije izključeno, da može sliedeće godine ponovno
moliti za dopitauje gradjevne drvarije.


§. 24.


Gradjevno drvo dopitano pravoužitniku za vlastitu porabu
ne smije isti prodati.


Učini li on to, vlastna je zemljištna zajednica, odnosno
njezini organi i šumsko osoblje, možda preostavšu gradju zaplieniti
i prodati u korist zemljištne zajednice, a za već prodani
dio, tražiti od dotičnog ovlaštenika naknadu prema procjeni.


Ujedno gubi takav ovlaštenik pravo na potraživanje gradje
kroz 5 godina.
§ 25.


Glede uporabe stelje (listinca) zatim kamenoloma i pieska,
dozvoljava se, da si svaki ovlaštenik smije za vlastitu porabu
uzeti toliko, koliko bude tih proizvoda dotjecalo, ali samo na
onih mjestih, koja bude šumar u sporazumku sa zastupstvom
odredio.