DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1899 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Ogrievna drva imadu se u roku, koji će ustanoviti šumar
dogovorno sa zastupstvom, i koji rok ne smije biti dulji od
5 mjeseci iza dana doznake, izvesti iz šume.


Onomu, koji to propusti učiniti, propasti će drva bez
svake dalnje razprave i odštete, u korist zeraljištne zajednice.


§. 19.


Gradjevno drvo pripada ovlaštenikom u toliko, u koliko
bude u godišnjih sječina u tu svrhu razpoloživih stabala, i to
samo za gradnju i popravak kuće i gospodarstvenih zgrada,
koje mu služe za vlastito stanovanje i gospodarstvo; dočini se
za sgrade opredieljene za spekulativne svrhe, ne može dopitati
gradjevno drvo.


Za gradnju nove kuće ima ovlaštenik sa cielim selištem
pravo nakon . . godina dobiti . . . m^, a za gospodarstvene
sgrade . . . m^.


Ovlaštenik sa manjim ili većim ovlašteničtvom, ima pravo
na razmjerno manju ili veću količinu.


Bude li koji ovlaštenik trebao gradjevno drvo za popravak
svoje kuće ili gospodarske sgrade, imade svoju topoglednu
molbu predati ustmeuo ili pismeno kod obćinskoga poglavarstva
najkasnije do konca rujna svake godine.


Da je molbu predao, treba mu pismeno potvrditi.
U mjesecu listopadu pretresti će zastupstvo zemljištne zajednice
sve stigavše molbe, te će nakon što je po jednom zastupniku
i šumaru (nadlugaru) dalo izviditi potrebu, i nakon
što je jesenska glavna skupština odobrila razpoložbu sa redovitim
godišnjim etatom, udovoljiti molbi, u koliko bude pravedno
osnovana i bude razpoloživih stabala.


§. 20.


Tečajem zimskih mjeseca imade se šumaru dostaviti izkaz


o pojedincu dozvoljenom gradjevnom drvu, a šumara će biti
dužnost, da odmah u proljeće, doznači dotična stabla.