DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 64     <-- 64 -->        PDF

- 478 —
4. na vanređnoj sječini 1898;9. sreza Evinbudžak-Lipovača 448
hrastovih stabala, procienjenih na 1437 m.« Ijesa i 17.400 for. novčane
vriednosti.
II. U području kotarske šumarije u Blinji:
Na redovitoj sječini 1898|9., sreza Stari gaj 800 hrastovih stabala,
procienjenih na 960 m.´ Ijesa i 5170 for. novčane vriednosti.
Svi prednavedeni srezovi leže blizu željezničke stanice i blizu
rieke Save.
Obceniti uvjeti ove dražbe jesu:


a) Dražba će uslieđiti samo putem pismenih ponuda, te ponude
vežu nudioca odma, čim ju je predao.


b) Samo na one ponude će se obzir uzeti, koje budu predane do
11 satih prije podne dana 5. prosinca 1898. kod podpisanoga ureda ili
povjerenstva dražbene razprave i koje budu obskrbljene sa žaobiuom
od 57o izklične ciene, t. j . procienbene novčane vriednosti one hrpe
stabalah, odnosno one pređiztaknute drvne gromade, na koju ponuda
glasila bude.


c) Dražbatelji (nudioci) imadu u pouudi navesti, da su im uvjeti
ove dražbe i prodaje podpnno poznati i da se na iste bezuvjetno obvezuju.


d) Ponude moraju biti valjauo zapečaćene i na omotu nositi napis :
ponuda za dražbu hrastovih stabala, za dan . . prosinca 1898. po šumskogospodarstvenom
uredu imovne obćine II. banske u Petrinji odredjenu.


e) Rok za uplatu kupovnine ustanovljuje se na 14 danah nakon
odobrenja prihvaćene ponude, i prije početka izradbe stabala.
i) Rok za izradbu stabalah ustanovljuje se na dobu do konca ožujka
godine 1899.


g) Hrastovi, za Ijes nesposobni materijal od prediztaknutih hrastovih
stabala izključen je od ove dražbe, s toga je dostalac obvezan, da taj
materijal na licu mjesta na povoljno razpolaganje imovnoj obćini II.
banskoj netaknut ostavi.


U isti, za Ijes nesposobni, materijal ubrojiv je i onaj, iz kog bi se
moglo kolje panjići i stupovi izradjivati, i za to je izradba tih i sličnih
drvnih sortimenta dostalcu nedopustiva.


h) Radnici dostalčevi ne smiju za Ijes nesposobni materijal paliti,
niti goriti, izuzamši triešće i sitno granje, i to u najnuždnijoj mjeri, u
koliko je to naime potrebno za kuhanje hrane.


i) Ako bi koje stablo kod predaje iz kojih mu drago razloga manjkalo,
to je dužan dostalac zadovoljiti se za svako takovo stablo sa
oditetom, koja odgovara prosječnini dostalbine po komadu od svih dostalih
hrastova.