DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 418 -
Zemljištne zajednice.


Piše CraŠO Vac, krapinski šumar.
(Nastavak)


IV.
Prošle godine raspravljali smo u «Šum. listu» (str. 16.,
103. i 364.) sve, što se odnosi na uredjenje zemljištnih zajednica.
Nu pošto je kasnije izašla provedbena naredba visoke
kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove i odjela za pravosudje,
od 19. rujna 1897. br. 54510., to demo u skladu
s provedbenom naredbom nastaviti našu razpravu, da ju tako
upodpunimo i u skladu sa zakonom dovršimo.
Valja nam s toga opet nastaviti i promotriti.


I. Prvo uređjeiije
u smislu provedbene naredbe.


a) Organi uredjenja. §. 1—3. odredjuje, da se uredjenje
zemlj. zajednica ima ured a rad i provadjati po predstojniku
kr. kot. oblasti; odnosno po povjereniku, kojega visoka
vlada imenuje.


Kao pomodni organi jesu članovi obć. poglavarstva, t. j .
samo obć. poglavarstvo, odnosno načelnik obćine, nadalje šumski
odbori i šumar, tehničari.


Ovo se temelji na §. 9. prov. nar. 2. al., koji glasi : «Isto
tako dužne su tečajem svi h stadi j a h uredjenja zem. zajednicah
odazvati se pozivu organah oblastnih osobe, koje se kao
svjedoci i vještaci preslušati imadu.


Glede obć. načelnika i šumar, tehničara propisuje to jasno
naposeb §. 10. i 11. prov. nar.


b) Prvi podatci za uredjenje mogU se u svrhu
ustanovljenja posjeda i suovlaštenikah pribaviti:


1. Iz segregaciopalnih osuda i segregacionalnih operata ili
obavljenih
dobrovoljnih nagoda izmedju bivšeg vlastelina
kmeta.