DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 444 —


Da je takav izpravak katastra dopustiv, dokazuje nam naredba
kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od


10. svibnja 1895. br. 40791. ex 1894., u kojoj se medju inimi
navadja: «ako gospod. ured imovne obćine o. argumentira, da
se jur katastar pravoužitnika ne smije mienjati, pa da bi se
naknadnim uvršćivanjem pravoužitnika u katastar ovaj mienjao,
a to da se htjelo zapriečiti ustanovljenjem zapornog roka
za reklamaciju pravoužitničtva (§. 4. Naputka A.); to ta argumentacija
ne stoji već stoga, što ne stoji predpostavka,
da se jur sastavljeni katastar ne smije mienjati.
Iz §. 2. i 14. naputka A., na koji se gospodar, ured poziva,
proizlazi samo toliko, da se diobom, odnosno ciepanjem kod
sastavlanja, katastra pronadjeni broj cielili, *j^, ^j^ i ^j^ selišta ne
smije umnožati. Odtud pak ne sliedi, da se ne mogu nova
selišta umnožiti ili da se ne bi mogao u obće katastar mienjati,
kako se to u ostalom najbolje vidi iz naredaba kr. zem. vlade,
odjela za unutarnje poslove od 19. srpnja 1888. br. 23.530.
i od 15. prosinca 1889. br. 32.299., po kojima se primjerice
selište, ako je prešlo u vlastnost koga, koji ne ima jednu od
kvalifikacija, označenih u toč. d) i e) §. 1. naputka A. briše
iz katastra, a opet učvršćuje, ako predje od ovakovog na koga,
koji ima jednu od ovih kvalifikacija i što se po istima mogu
uvrstiti u katastar doseljenici iz drugih imovnih obćina».


Držim dakle, da sam time dokazao, da se moje riešenje


11. pitanja ne protivi ustanovama Naputka A. i njegovom tumačenju
po kr. zemalj vladi, odjelu za unutarnje poslove.
Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke
kompetencije iz šuma krajiških imovnih
obćina.


Ad Pitanje IY.


Nastavljajuć razpravu pitanja, iznešenih i riješenih po g.
dr. Gogliji u predmetu, odnosećem se na gornji naslov, prelazim
na pitanje IV., pošto se sa zaključkom g. dr. Goglije, do
kog je došao u odgovoru na III. pitanje, posve slažem.