DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 443 —


im ade odmjeriti kompetencija po istim načelima
i bez ikakovog ograničenja, kako se odmjeruje
pr avoužitni cima §. 1. si. d), dakle prema veličini
posjeda i prema načelima §. 7. Naputka A.


IN^a II. pitanje.
Na pitanje II. odgovara pisac:
«Imade se u katastru provesti sa mogućom najvećom izmjerom,
koja odgovara predpostavki, da se broj selišta ne
množi i ujedno pripadnost cielog selišta ne prekorači».
Po tom bi pisac (kako u razpravi navađja) proveo A. sa
pravom na ´jg i ^|3 pripadnosti ´^g selišta.
Priznajem, da bi na taj način A. dobio skoro kompetenciju
od cielog selišta, a poznato mi je, da se na taj način u
gdjekojoj imovnoj obćini postupa; ali držim, da se ovakav postupak
protivi izričnim ustanovama Naputka A. Po tim ustanovama
može se pravoužitniku dopitati samo kompetencija, odpadajuća
buđ na cielo selište, bud na tri četvrtine, bud na
đvie četvrtine, bud na jednu četvrtinu selišta.
Dvie od tili kompetencija ne smije se dopitati istom pravoužitniku,
kako to čini pisac, a nikako se ne bi mogla dopitati
kompetencija od^i., dvih trećina selišta, posto takove naputak
ne poznaje.
Proti momu riešenju II. pitanja «da se pravoužitniku imade
dopitati kompetencija od cielog selišta», prigovara pisac, da će
se time povećati broj cielih selišta, pronadjenih kod sastavljanja
katastra.
Nu staviv taj prigovor, mimoišao je drugu alineju moje
razprave na strani 265., gdje velim: Ako bi nastao slučaj, da
ne bi bilo nijedno prazno selište, tada bi valjalo piitem izpravk
a katastr a povećati broj tamo uvrštenih cielih, tri
četvrtine i t. d. selišta za toliko, da bi odgovarao posjedu pravoužitnika,
koji se imade u katastar uvrstiti».
U našem slučaju imao bi se broj cielih selišta povećati za
jedno cielo selište.