DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 442 —


Riješenje pitanja I. po piscu odgovara sadašnjoj judikaturi,
pa za to on nama nije ništa nova predočio.


Ja dopuštam mogućnost takovog riješenja, samo držim, da
isto ne odgovara intencijama ustanova, koje rade o krajiškom
pravoužitničtvu, a niti pravednosti.


Za to sam napisao upitnu razpravu, ne bi li time potaknuo,
da se u judikaturi glede pravoužitničtva udari novi pravac,
naime, da se u pogledu pripadnosti drvne kompetencije priznadu
svi pravoužitnici ravnopravni mi.


Razloge, koji su me doveli do po meni utvrdjenog zaključka,
ne ću opetovati, već za podkrepljenje mojeg mnienja
dodat ću jošte sliedeće:


Prema ustanovama šum. pravilnika od g. 1860. davala se
krajiškim obiteljima obih kategorija drvna kompetencija prema
kućnoj potrebi, a gorivo drvo prema veličini obitelji (Personal-
stand).


Naputak B. nije uzeo za podlogu do pitanja drvne kompetencije
kućnu potrebu i veličinu obitelji, već je kao podlogu
uzeo se list ni posjed.


Naputkom A. nije ništa nova stvoreno, već su samo uredjeni
pravoužitnički odnošaji. Da se pako uisu njim kanila alterirati
dotadanja načela, dokaz je taj, što se Naputak A. na
više mjesta pozivlje na cit. šum. pravilnik. Pošto su bili prema
podlozi šum. pravilnika svi pravoužitnici u pogledu dopitanja
drvne kompetencije ravnopravni, buduć da se kod toga
nije uzimalo u obzir ograničenje, po kojem obitelji navedene u
§. 1. si. e) nisu mogle posjedovati više od 6 rali; pošto je
Naputak A., koji nije smio dirati u jur postojeće odnošaje,


uzeo samo drugii podlogu kod dopitanja drvne kompetencije
i; pošto u Naputku A. ne ima ustanove, po kojoj bi
se pravoužitnici ma kategorije §. 1. si. e) imala odmjeriti kompetencija
obzirom na okolnost, da nisu u Krajini mogli posjedovati
više od 6 rali, — dapače Naputak A. glede kompetencije
ne čini razliku izmedju obih kategorija pravoožitnika: to
dolazimo do zaključka, da se pravoužitnicima §. l.sl. e)