DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 441 —


Ad 2. Što misli pisac pod pravne odnos aje posjeda,
ne razumijem. Iz zadnje alineje na str. 404. držim, da je pod
tim mislio okolnost, da li se radi o posjedu, kojim je pravoužitnictvo
skopčano (dakle zadružni ovlašteni grunt) ili ne. Iz
te tvrdnje razabirem, da piscu nije točno poznata razlika izmedju
tečenja pravoužitničtva na temelju §. 1. si. d) i onog
na temelju §. 1. si. e) Naputka A. Samo kod pravoužitnika
kategorije §. 1. si. d) je odlučno, da imadu posjed kvalificiran
u §. 3. Naputka A.; dočim kod pravoužitnika kategorije
§.l.sl. e) nije odlučna prava nar a v p os j ed a,
jer se kod njih traži, da imadu kakav mu drago
nekretni posjed.


Po tom dakle krajišnik, koji potiče od krajiške obitelji,
koja je do 8. lipnja 1871. u zadriižnoj svezi živila, a ne posjeduje
posjed kvalificiran u §. 3. Naputka A. (obligatni posjed),
ne (5e moći steci pravoužitničtvo temeljem §. 1. si. d), već će
isto moći steći samo temeljem §. 1. si. e), u koliko potiče iz
užje krajiške obitelji, koja je u svoje vrieme izpunjavala obveze
i dužnosti u pogledu davanja vojnika.


Usuprot krajišnik, koji potiče iz krajiške obitelji, koja
pravu krajišku zadrugu nije sačinjavala, ali koja je upitne dužnosti
davanja vojnika izpunjavala, ne će moći steći pravoužitničtvo
temeljem §. 1. si. d), već samo ono temeljem §. 1. si. e), jer
ne imade kvalifikaciju, koja se za pravoužitnike §. 1. si. d)
zahtjeva. (Vidi naredbe kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove od 19. srpnja 1888. br. br. 23530. i od 18. prosinca
1889. br. 32299.).


Takovo tumačenje nailazimo medju inimi i u riešitbi kr.
zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 28. veljače 1898.
br. 11728. ex 1898., kojom je G. Č. iz Sv. P. priznato pravoužitničtvo
temeljem §. 1. si. e). U razlozima riešitbe nalazi se
sliedeće obrazloženje: kod pravoužitnika temeljem §. 1. si. e)
nije odlučno, da li imadu ovlašteno zemljište, jer je dovoljno,
da imadu kućište i vlastito kućanstvo.


, Time sam pokušao dokazati, da prigovori (tvrdnje) pisca
ne stoje.