DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 439 —


V


Ad 1, Činiti razliku izmedju pravoužituika kategorije §. 1.
si. e) Naputka A, koji imadu i koji ae imadu nepokretnog imetka,
nije nuždno, buduć da se nitko ne može priznati pravoužitnik
om, koji ne posjeduju nekretnina, dakle
barem kućište.


Ovo dokazujem sliedećim;
§. 12. krajiškog temeljnog zakona od g. 1850. odredjuje
«da je sa posjedom nekretnina u Krajini skopčana vojna
dužnost, po tom svaki preuzima tu dužnost, koji steČe takav
posjed.
«Oni, koji kane sa svojim obiteljima stupiti u svezu Vojne
Krajine, valja da ponajprije od pukovnijskog zapovjedničtva
zadobe za to dozvolu, koja se može podieliti samo tada, ako je životno
uzdržavanje i izpunjenje vojne dužnosti sa strane primanog
osigurano sa stečenjem nekretnine» ; a §. 51. eit. zakona
ustanovljuje, «da vojnoj obvezi podpadaju svi mužki stanovnici
Krajine, koji u Krajini posjeduju nepokretni imetak».
Iztoga dakle jasno sliedi, da nitko nije
mogao biti primljen u svezu Vojne Krajine,
koji nije posjedovao nepokretna imetka i da
je svaki, koji je spadao toj svezi, morao u pravilu
izpunjavati vojne dužnosti.
Dakle vojno-obvezanih, koji bi spadali u tu svezu bez
nepokretnog imetka, nije bilo.
To temeljno načelo odrazuje se i u Consriptions-i Einrollirungs-
normi od g. 1852., po kojoj su se imale popisati
pojedine kuće, koje su imale davati vojnike i po kojoj su
bili oslobodjeni od novačenja oni stanovnici Krajine, koji nisu
imali nepokretna posjeda.
Glede prava služnosti drvarenja na krajiške šume odredjuje
§. 18. cit. zakona od g. 1850.: krajiške su šume državno
dobro. Nakon pokrića erarialnili potreba Vojne Krajine,
imade se iz njih krajišnicima po njihovim starim pravicama
bezplatno doznačivati gradjevno i gorivo drvo.