DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 24     <-- 24 -->        PDF

~ 438 —


nepodpunih i protuslovnih ustanova o krajiškom pravoužitničtvu,
pozvani samo pravnici, jer samo oni iniadu za to potrebno
znanje i spremu.


Da je takovo shvaćanje izpravno, dokazom je medju inimi
i okohiost, što je kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove,
izdavajuć naredbe i riješavajud principijelna pitanja o tumačenju
ustanova, koje rade o krajiškom pravoužitničtvu, uviek (prije)
saslušavala mnienje kr. državnog nadodvjetnietva, kao svog
pravnog savjetnika. . . -.


Buduć dakle, da je moja razprava lili juridičke naravi, a
na nju nije pravnik odgovorio, to se na piščeve primjetbe nisam
hotio ni osvrtati. Ali da pisac ne bi smatrao, da se podvrgavam
njegovom mnienju, kad mu na njegov članak ne odgovaram, a
s druge strane ponukan od njekojih članova šumarskog družtva,
ipak sam se odlučio, da napišem ovo njekoliko redaka. Time
smatram prema piscu svako dalnje razpravljanje dovršenim.


Ifa I. pitanje.


Pisac tvrdi, da se ja u svojoj razpravi


1. nisam osvrnuo na one pravoužitnike kategorije § 1.
si. e) Naputka A., koji nisu imali nikakovog nepokretnog
imetka;
2. da se kod odredjenja kompetencije tih pravoužitnika
obazirem samo na veličinu, a ne na pravne odnošaje tih
posjeda.
Na temelju tih pukih tvrdnja, a ne nastojeć oboriti moja
dokazala i moje tumačenje zakonskih ustanova, već jedino
pruživ kao dokazalo jedan primjer — hoće dokazati pisac, da
moj zaključak nije izpravan i ne stoji.


To je zaista najnoviji način, kako se vodi debata o kojem
prepornom pitanju.


Akoprem dakle moja dokazala i moji zaključci nikakovimi
protudokazi oprovrgnuti nisu, to ću ipak pokušati, da
dokažem, da i same tvrdnje piščeve (prigovori njegovi) ne stoje.