DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 414 —


Ogl


Od strane kr. zem. vlade, odjela za uiiut. poslove, stavlja
se ovime do sveobćega znanja, da će se u smislu normativne
naredbe od 18. listopada 1886. broj oo094. i od 21. svibnja
1890. broj 12782. državni izpit za samostalno vodjenje šumskog
gospodarenja u jesenskom roku god. 1898. obdržavati dne 3. i
sliedećili dana mjeseca studenoga 1898.


Odnosne u smislu citirane naredbe pod brojem 33094. ex
1886. sastavljene i propisno biljegovane molbenice imadu se
neposredno upraviti na osobu predsjednika izpitnog povjerenstva
gospodina Roberta Fisclibacha kr. zem. šumar, nadzornika


I. razreda u Zagrebu najkasnije do 15. listopada 1898.
U Zagrebu, 26. rujna 1898.


Kr. lirv.-slav.-dalm. zemalj. vlada, odjel za unutarnje
poslove.


Uređjiije JosipKozarao, kr.diž. nadšumaru Vinkovcih Tisak C. Albrechta(Jos.Vfitlasek).
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 45     <-- 45 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana
f Kraljica Jelisava 373
Proizvodnja bukovUi pođvlaka. Napisao M M 374—386
Iglasto drveće i grmlje hrvatske flore. Piše Dragutin Hire. (Svršetak) . 387—397
Preborna šuma u šumskom gospodarstvu. Piše J. Z 397—402
Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoiižitničke kompetencijo
is šuma krajiških imovnih obćina. Piše B. H 402—407
Listah Osobne viesti: Imenovanja 407
Zakoni i normativne naredbe: Naveđba kr. brv.-slav.-dalm.
zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove od 9. kolovoza
1898. broj 33999. glede priprave i zanimanja šumarskih kandiđatah,
koji se podvrdi imadu državnom izpitu za samostalno
vodjenje šumskog gospodarenja, za vrieme praktičnog bieniuma


upravljena na sve županijske oblasti i vladine povjerenike odnosno
zamjenike vladinih povjerenikah imovnih obćinah bivše
hrv.-slav. vojne krajine 407—409


Sa drvarskog tržišta. Sadanji položaj trgovine sa bačvarskom


robom. — Uvoz dužice u Francezku. — Šumske prodaje . . 409—411
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 411
Različite viesti: Ugarsko zemaljsko šumarsko družtvo .. . 411
Sitnic e : Dvie nove pilane. — Kada raste drvo 411 — 413
Izpravak 413
Oglas. Prodaja šum. knjiga uz sniženu eienu 413
Oglas . Glede obdržavanja državnog izpita za samostalno vodjenje


šumskog gospodarenja 414