DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 411 Šumske
prodaje. Na 23. srpnja obdržavala je turopoljska plemenita
obćina dražbu na 37.881 hrast, stabala uz procieuu od 1,138.423 for.


Na dražbu stigle su tri pounđe, i to :
Kernova sa , 917.145 for.
Nenschlossova sa 1,100.000 »
Societe d´ Impertation de Cheue 1,162.185 »
Potonja tvrdka sa naplatom od 27 % ostala je dostalcem.


Na 25. srpnja prodano je na dražbi kod kr. nadšumarskoga ureda
u Vinkovcih 121 hrastovih, 34 jasenovih i 33 briestovih stabala iz sreza
Javičke grede, procienjenih na 7571 for. tvrdki Neuschloss iz Našica za
ponudjeuu svotu od 7860 for.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo-


Hess Ricli: Der Forstschutz. 3. Aufl. Mk. 12.
Jalirl)ucli, Tharander forstliches. Mk. 8.
Stoetzer, Dr. H. Die Forsteinrichtung. Mk. 8´80.


Različite viestl.


Ugarsko zemaljsko šumarsko družtro obdržavalo je svoju ovogodišnju
glavnu skupštinu na 25. i sliedećih dana kolovoza u Sepei —
Szent—Gyorgy-u i Gjulafehervaru.


Skupštini predsjedao je negdašnji državni tajnik, poslanik na ugar.
saboru Albert Bedo, dočim je profesor Eug. Vadas držao spomen-slovo
bivšemu družtveuomu predsjedniku pokojnomu grofu Ljudevitu Tiszi.
Hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo zastupao je na toj skupštini kr.
nadšumaruik i predstojnik kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih Ivan
Csipkaj.


Sitnice.


Đric nOTe {»ilane. Nedavno otvorila je poznata tvrdka H e r z
i dr. (sušef F. Tomay) svoju u velikom stilu kod južnoga kolodvora
sagradjenu parn u pilanu , koja, akoprem još nije posve dogotovljena,
radi, da uzmogne barem djelomice udovoljiti uaručbama, koje su joj u
velikom broju stigle. Mi smo razgledali tu novu parnu pilanu, koja je
pozvana, da u našoj domaćoj drvnoj industriji izpuni znamenitu prazninu.
Pilanu je sagradila ovdješuja gradjevna tvrdka »Greiuer, VaronigMeier>, i to na najširoj podlozi, kako bi mogla udovoljiti i domaćoj
potrebi, osobiti, osobito šta se tiče tesarskog drva i izvoze.