DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 409 —


Tom sgodom biti će osobita dužnost onoga šumarskog činovnika,


s kojim dobični šumarski kandidat u neposrednom službenom saobraćaju


stoji, da ga marljivo upućuje i podučava te da mu zadaje razne zadaće


na riešenje, tumačeći mu svrhu tih zadatakah u pojedinih slučajevih


demonstrativnim načinom i obzirom na odnosne u taj predmet zasjeca


juće zasade šumarske nauke i načela zakonskih propisa, naputaka


naredaba.


Imenito valja nastojati, da svaki kandidat sve poslove, koji proizlaze
iz pojedinih znanstvenih granah uzgoja, čuvanja, uredjenja, izmjere,
uporabe (´unovčenja^ šumah i dendrometrije, izmjenično po njekom
sustavu praktično proučava i provadja za dotične vladajuće mjestue
gospodarstvene prilike i stanje šumah svoga područja i da si tom sgodom
prisvoji valjanu okretnost u svih strukovnih radnjah i u šumskom
gospodarenju.


Da se pako u tom pogledu željena svrha poluči, imadu se županijski
šumarski nadzornici odnosno upravitelji gospodarstvenih ureda
imovnih obćinah svjestno pobrinuti za valjani tečaj i raspored prakse
svakoga kandidata u obće, a napose imadu svakom prilikom nad tim
bditi, da li i kako se šumarski kandidat kod raznih šumarskih poslova
upotrebljava i u praksi pripravlja, te pri tom izpitati, da li pokazuje
dovoljne revnosti, marljivosti, uztrajnosti, zatim, da li se opaža napredak
i kakov, napokon kakovu obdarenost, sposobnost, socialno ponašanje i t. d.
imade, te prema pronalazu kod pregledavanja dotičnog dnevnika, kojega
šumarski kandidat voditi mora, u taj dnevnik od vremena do vremena
svoje opazke pismeno staviti odnosno potrebite odredbe i predloge učiniti.


U koliko bi pako sada obstojeće uredjenje službovanja možebiti
spriečavalo, da se tečaj i razpored prakse šumarskih kandidatah u gornjem
smislu s uspjehom udesiti mogao nebi, valja na temelju obrazloženog
predloga nadležnim putem i shodnim načinom izhoditi u tu svrhu
nuždnu dozvolu.


U Zagrebu, dne 9. kolovoza 1898.


Za bana: KrajCSOVics v. r.


Sa drvarskog tržišta.


Sadanji položaj trgovine sa bačvarskom robom. U stanju
tržišta sa bačvarskom robom donaša »Continentale Holzzeitung* sliedeći
dopis:


Proljetos a i cieloga ljeta nadali smo se, da će se slaba trgovina
usljed španjolsko-amerikanskoga rata oživiti. Nu ta se je nada izjalovila.
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 410 —


jer unatoč ratu, dovezeno je iz Amerike n Njemačku puno drvne robe,
a kako se sa Rajne javlja, uglavljene su pod zadnje vrieme znatne prodaje
sa amerikanskima producentima, usljed česa su još prvo toga uglavljene
pogodbe sa slavonskima producentima odkazane.


Ne preostaje dakle ništa drugoga, nego da se ciena ugarskoslavonskomu
drvetu obali, ako se u obće namjerava sa Amerikom konkurirati.
Početak moraju dakako sami producenti učiniti, i to time, ako
ne budu kupovali preveć skupu šumu, te na taj naoiu ne produciraju
onoliku množinu bačvarske robe kao prošle zime. Ove se je godine u
ostalom sjatilo toliko neprilika, da se za sitniju gradju nije ni pitalo.
Čemu dakle da producenti kupuju skupu šumu, dok ciena bačvarskoj
robi ide natrag? Ostane li ove jeseni veći dio sječiua neprodan, onda
ugarsko-hrvatske šumarske uprave biti će prisiljene, da šumsku pristojbu
snize.


Opazka uredničtva. Značajno je, da je ovaj članak izašao
kaš u oči jesenskih prodaja, iz česa bi se dalo zaključiti, da je to možda
puki manevar: odgovara li pako istini, tada potvrdjuje naše nazore o
visokoj pristojbi, kao i onu našu tvrdnju, da je baš pi´evisoka pristojba
kriva, da su mnogi drvotržci pošli u Ameriku, što sigurno ne bi učinili,
kada bi mogli s našom pristojbom na kraj izači. Stoga uzroka očekujemo
sa velikom znatiželjnošća resultat ovogodišnjih hrastovih prodaja.


UTOZ dužice u Franeezku. Austro-Ugarska komora u Parizu
piše u svom godišnjem izvještaju za god. 1897. sliedeće :
Ove je godine mnogo manje dužica iz Austro-Ugarske uvezeno,
dočim uvoz iz ostalih zemalja biva veći, kako to sliedeće brojke dokazuju :


Uvoz hrastovih dužica:
Iz: 1897: 1896: 1895:
Austro-Ugarske . . . 77,824.100 102,240.471 77,354.792
Sjeverne Amerike . . 25,479.200 17,818.768 19,347.743
Belgije ..... . 439.300 265.790 220.048
Ostalih zemalja . . . 18.390,700 14,488 802 17,856.159
UkupncTr r 122,133.300 IŠ4,813.802 114,779 678


Manjak dakle \i godini 1897. uvežeuih dužica iznaša napram uvozu
od god. 189l3. za Austro-Ugarsku 24,400.000 klgr., dočim Sjeverna Amerika
izkazuje višak od 7,,600.000 klgr , a ostale zemlje — skupa sa
Rusijom 3,900.000 klgr.


U najnovije doba uvažaju se hrastove dužice iz Kavkaza; te su
puno bolje od onih iz sjeverne Rusije, te se čini, da će početi konkurirati
robi iz Austro-Ugarske, a ta će konkurencija poglavito ovisiti o
lakšem ili težem dovozu iz Kavkaza preko Crnoga mora. U ovaj čas
poskupio je taj dovoz radi španjolsko-amerikanskoga rata.


Iz Cont. Holzzeitung.