DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1898 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 248 Natječaj.


Temeljem ođpisa presvjetlog gospodina kr. velikog župana županije
modruškoriečke, te grada Bakra Dr. Vladimira pl. Nikolića Podrinskog
od 12. travnja t. g. br. 1092. imade se u području kotara Cirkvenica
za upravu šuma urb. imov. obdiua Bribir i Grižanc
popuniti mjesto obć. šumara sa sjedištem u Bribiru.


Sa ovim mjestom skopčana su sljedeća beriva: plaća 600 for., stanarina
150 for.. putni paušal 250 for. i 17 prost, metara ogrievnih
drva na panju. Sa ustanovljenim putnim paušalom imati će šumar obaviti
uredovanje i vanjsko službovanje, skopčano sa sastavkom gospodarstvenih
osnova, kao i ostalo redovito službovanje.


Za namjestiti se imajnćeg šumara vriede glede mirovine i ine
obskrbe prema ustanovam §. 8, zakona od 26. ožujka 1894. isti propisi,
kao i za zemaljske činovnike.


Nadalje se primjećuje, da će namjestiti se imajući šumar uz ista
gore navedena beriva, dakle bez svake dalnje povišice, imati upravljati i
sa šumama urbarske imovne obćiue Belgrad, ako bi ista naknadno stupila
u zajednicu sa urb. imov. obćinom Grižane i Bribir.


Natjecatelji imadu svoje sa:


1. krstnim listom,
2. svjedočbom o svršenih prednaucih,
3. svjedočbom o svršenih strukovnih naucih na kojem višem
šumarskom učilištu,
4. svjedočbom o položenom propisanom državnom izpitu za samostalnu
šumsku upravu,
5. izpravom, da je molitelj ugarsko-hrvatski državljanin,
6. svjedočbom o dosadašnjem službovanju, te
7. svjedočbom o moralnoj i političkoj neporočnosti obložene i propisno
biljegovane molbenice najkasnije d o 15. srpnj a 1898. podpisanoj
kr. kotarskoj oblasti podnieti i to oni, koji se nalaze u javnoj
službi, putem predpostavljene im oblasti, cstali pako putem nadležne
im kr. kotarske oblasti.
Na pi-ekasno stignule ili nepođpuno obložene molbenice ne će se
uzeti obzir.


U Cirkvenici, 17. svibnja 1898.


Kr. kotarska oMast.


Dređjiije Josip Kozarac, kr. đrž. nadšumai- u Vinkoveih Tisak C. Albreclita (Jos. Wittasek)