DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1898 str. 40     <-- 40 -->        PDF

246


suhe množine ražene slame, mahovine, stelje od crnogorice, stelje od
listače, te od vrištine (Heide) u razmjeru kao 100 : 80 : 30 : 50 : 25.
I*rema tomu bi poljodjelska vriednost 1 m´´ šumske s :elje iznašala:


Kod ciene ražene slame od


2 3 4 5 6 7 8 9 10


maraka za 100 kg.


Stelja ođ mahovine . 1-44 216 2-88 3 60 4-32 5 04 5-76 6-48 720
Stelja od crnogorice 0-72 108 144 180 216 252 2 88 3-2i 3-60
Stelja od listače . . . 0-60 0-90 1-20 2-50 1-80 2-10 2-40 2-70 3-00
VriSti 0-30 0-45 0-GO 0´75 0´90 1-05 1-20 1-35 1-50


Za proračuuanje šumsko-gospođarstvene vriednosti stelje ne imamo
još dovoljno sigurnih podloga. Pošto se pako ođuzecem od 400 klg. listače
stelje drvni prirast umanjuje za kakovih 1 m´´´, tada bi i m´
šumske stelje prema gornjemu razmjeru imao ovu vriednost:


Kod popriečne ciene za drvo ođ


8 1 9 I 10


maraka za 1 m^


Stelja od mahovine 0´35 0-70 105 1-40 1´75 210 2-45 2-80 3-15 3-50
Stelja od crnogorice 017 O´Sl 0-51 0-68 0-85 102 1-19 1-36 1-63 170
Stelja od listaSe . . 0´15 0 30 0´45 0-60 0-75 0´90 1-05 1-20 135 1-50
Stelja ođ vrištine . . 0-07 014 0´21 0-28 0´35 0-42 0-49 056 0-63 0-70


Kod oba računa uzeta je popriečua težina 1 m*. suhe substancije:
kod mahovine sa 90 klg., kod crnogorice sa 120 kg., kod listače sa
60 kg., kod vrištine sa 60 kg


Kod prodaje steljarine za vrieme nužde valjalo bi se držati načela:
što je skuplja slama i krma, tim jeftinija ima biti šumska stelja. Prema
tomu preporuča se sliedeča ciena za 1 m^ šumske stelje:


Kod ciene slame od


10 9 8


maraka za 100 kg.


Stelja od mahovine 0-50 0-70 0-90J 1-20 1-50 1 80: 2-001 3-00 4-00
Stelja od crnogorice 0-20 0-30 0-40! 0-50 0-60 0-80 100, l-20l 1-50
Stelja ođ listače . . 015 020 0-25 0-30 0-50 0-60 0-80| 1 OOi 1-30
Stelja od vrištine , . 0-10 0´15 0-20 0 25 0-30 0-40 0-50| 0-70 0 90