DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1898 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 242 —


posjedom imade većina pravo razpolaganja, doČim manjini pripada
pravo apelacije. Nakon pokrića sviju dužnosti i obvezatnosti
ima se preostavši drvni prihod dražbeitim puteni unovčiti.
Na taj način biti će odstranjene one zloporabe, koje su se
do sada kod uprave tih šuma dogadjale.


Dodatak . Gornji zakon već je primljen uz neznatne
preinake u zastupničkoj kući. Najznatnija preinaka je ta, da je
iza §. 58. umetnut još jedan novi paragraf, glasom kojega je
svima onima obćinama, koje posjeduju najmanje 5000 jut. šuma
dozvoljeno, da mogu s tom šumom same upravljati.


Po Oest. F. u. J. Z.


LIST.A.K:.


Osobne vlesti.


Premještenja i imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije obnašao je iz službenih obzira premjestiti kr. kot.
šumara Ivana Koniga od kr. kotarske oblasti u Karlovcu k onoj u Grnbišnom
polju, a kr. kotarskog šumara Milana Weinera od kr. kotar
oblasti u Grubižnom polju k onoj u Karlovcu.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je kr šumarskog
vježbenika Simeona Vojnovica imenovati privremenim šumarskim
vježbenikom kod gradiške imovne obćine sa sustavnom pripomoći.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo-


Burckhardt,, Dr. Heinrich: Der Waldwert in Beziehung auf
Verausserung, Auseinandersetzung, und Bntschadigung. Mit mehreren
Tafeln. 2. Auflage. 535 S. Mk. 12.


Martin Dr. H.: Die Folgerungen der Bodenreinertragstbeorie fiir
die Erziebung und die Umtriebszeit der wichtigsten deutschen Holzarten.


4. Bd. enth. 7. die Eiche im Hochwaldbetrieb. S. 274 Mk 6,
Spitzenberg, Forstaufscli. G. K. Die Spitzenberg´schen Kulturgeriithe.
Deren Wesen, Zweck und wirtschaftliche Bedeutung, nebst An