DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 130 —


Kr. ug. ministar za poljodielstvo promaknuo je u području kr. šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu kr, nađšumara, Vladimira Vasiljevića
u II. plac. stepen IX. plaćevnog razreda sa godišnjom pladom od 1200 for.
i kr. šumara Otona Njitray-a u II. plac. stepen X. plaćevnog razreda
sa god. plaćom od 900 for.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


L. Schilliug: Die Betriebs- und Brtragsregelung im Hoch- und
Niederwalđe. Mk, 2-50.
VorlesiingSTerzcichniss samtlieher Dniversitaten uud Hochschulen.
des deutschen Sprachgebietes, nebst Namenregister. Pf. 50.
Jahrbucli der Staats- und Fondsgiiterverwaltang; redig. vou L.
Dimitz. Mk. 7.


Različite viesti:


Skupština obćeg lirv. (Irviživa za gojenje lova i ribarstva.
Na 23. siečnja t. g. obdržalo je družtvo za gojenje lova i ribarstva osmu
redovitu glavnu skupštinu u dvorani narodnog zooložkog muzeja u Zagrebu.
Iz izvještaja tajnikova, prof. F. Ž. Kesterčanka, koji je ujedno i
urednik organa toga družtva, razabiremo, da je družtvo i u prošloj gogini
liepo napredovalo i da se može podičiti sa mnogim uspjehom, jer
je mnoga predstavka toga družtva na mjerodavnom mjestu ne samo uvažena,
nego dapače postala naredbom. Družtvo broji ukupno 640 članova
i razpolaže sa gotovinom od 3000 for. i godišnjim prihodom od kakovih
2400 for. Predsjednikom družtva izabran je ponovno presvj. gosp. grof
Marko Bombelles ml., podpredsjednicima p. n. g. Miroslav grof Kulmer
i Karlo pl. Mihalović, tajnikom prof. F. Z. Kesterčanek, a blagajnikom


g. Flogel.
Magjai´ska šumarska akademija u Šdarnici imala je u godini
1896./7. ukupno 77 slušatelja; zadnji tečaj absolvirala su 22 pitomca,
od kojih su dvojica stupila u državnu službu. Od sveukupnih slušatelja
niesu šestnaestorica t. j . 20´77 % propisanog izpita položila.


Oest. F. u. J.


Sitnice.


Pilane i drvna industrija u Ugarskoj. U Ugarskoj radi u ovaj
čas 268 parnih pilana sa 694 jarma, od kojih svaka 5000 m^ drva godišnje
izradi; nadalje ima ondje 71 velika vodena pilana sa 132 jarma