DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 129 -
Uzmemo li u obzir, da smo na koncu đevetuajstog stoljeća, te da
nara je kao smrtnikom i dužnost, da našem potomstvu ostavimo uspomenu
našeg rađa iz devetnajstog stoljeća s jedne strane, s druge pako
opet da im damo pravac, kojim im je po našoj uvidjavnosti napred kročiti,
to drugo ne smijemo činiti, van se latiti odmah složno posla.


Kao tema ovog opisa bile bi sliedeće četiri glavne točke :


1. Generalni opis svib šumab u Hrvatskoj i Slavoniji sa što mogućom
dubljom povješću.
2. Šumsko gospodarstvena uredba pojedinih šumoposjednikah obzirom
na pojedina šumišta.
3. Posljedica te uredbe.
4. Obća kritika.
Dakle oko ovih točakah imao bi se naš rad da kreće. Kako i na
koji način, to bi imali stručnjaci, koji se žele tog posla latiti, sami sporazumno
urediti.
Analogno tome imali bi se stručnjaci, koji su sporazumni sa ovim
predlogom, sastati, te sebi đalnji pravac nakon izmjene misli udariti-
Ovo pako postiglo bi se tada, kad bi se svaki, koji je željan u ovo kolo
stupiti, tekom mjeseca siečnja prijavio kod uredničtva »Šumarskog
lista ».
Uredniotvo će tada odrediti dan sastanka po svoj prilici u Zagrebu,
kamo će svaki prijavitelj posebnom pozivnicom pozvan biti, a tu će se
tada imati stručnjaci odlučno izjaviti o ovom predlogu.
S toga pozivamo ovime sve i svakog šumarskog stručnjaka, neka
bi odmah svoju izjavu poslao uredničtvu našeg lista, a naročito neka u
svojoj izjavi iztakne, da li će doći na sastanak, koji će biti u tu svrhu
ođredjen. Prokop Agjić, šumar.


Osobne viesti.


ImenOTanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je na vlastitu molbu premjestiti kot. šumara II. razreda, Matiju
Kolibasa od kr. kotar, oblasti u Čazmi k onoj u Vrbovskom.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je šumarskog
vježbenika gradiške imovne obćine, Viktora pl. Peičića imenovati
šumarskim pristavom kod rečene imovne obćine sa sustavnimi berivi,
pridieliv ga na službovanje kot. šumariji u Novskoj; nadalje dnevničara
Ivana Rohrsetzera akcesistom kod gjurgjevačke imovne obćine sa
sustavnimi berivi.


10