DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 126 —


bora tako, da bor kao zaštitno drveće u rastu zaostane, ili se


u tu svrhu uzimlju jake i kriepke omorikove, a slabije borove


biljke,] ako se kanimo samo sadnjom poslužiti; zatim valja


pravodobno omorici postepenim odstranjivanjem bora u pomoć


priticati, da ne bude potištena i zakrošnjena.


I u ovom uzgoju biti će probitačno, ako bor i omoriku
izmjenično u redovima posadimo, jer ćemo na taj način bor
svojedobno na korist omorike lakše ukloniti moći.


U koliko ćemo bor ukloniti, ovisi o samoj stojbini, te ćemo


zato prema okolnostim i bor u sastojini u primjerenoj množini


podržavati, buduć da je bor omorici i u starijoj dobi pogodan.


Valjano uzgojeno zaštitno drveće nije nikad na uštrb
glavnoj sastojiTii, zato je takovo i naknadno odgojeno od koristi
ondje, gdje nam omorika hiri i ne napreduje, no svakako će
u svih prilikah uviek svrsi više odgovarati, da pravodobno
uzgojimo i zaštitno drveće, a ne da tek naknadnim odgojem
takovog u glavnoj sastojini izbile nedostatke izpravljamo.


Zaštitno drveće prija i jeli tu i tamo kao nuzsastojina i
kao zastor, naročito gdje je uzgoj jele u prostom položaju tegotan.


Kao bukva, tako i jela goji se obćenito oplodnojn sječom,
ter mladik podnosi prema mjestnim prilikam i stojbini dulje
ili kraće vrieme zaštitu.


Na dobroj stojbini i zaštićenom položaju uzgaja se jela i
u prostom stanju, u pravilu sadnjom, a često u smjesi sa omorikom
u izmjeničnih redovih ili prugah ili u manjoj množini
osobitim obzirom na budući odgoj same jele, buduć postranu
zaštitu jela osobito ljubi, u koja svrhu prema mjestnim i inim
prilikam joj pogoduje i bor, ariš i breza, a i bukva, naročito
pako kao postrano zaštitno drveće, koje ju krošnjom ne zasjenjuje.


Na nižjem položaju, a osobito na otvorenih položinah
škode jeli naročito pozni mrazovi, usljed česa je gojitba na takvim
mjestima vrlo tegotna, pače i neizvediva. Ove okolnosti upućuju
šumara upravo na gojitbu jele uz pripomoć zaštitnog
drveća. U ovakovih prilikah možemo jelu gojiti pod štitom
riedko-krošnjate porastline, naročito borove i arišove, a podnosi