DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1898 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 125 —


Gojitbi bukve pvija, i zastor umjereno i riedko krošujate
burove i arišove sastojine, a naročito u mladjoj dobi, pod iiplivoni
koje se bukva sama, a i u smjesi sa hrastom i jelom povoljno
razvija, dapače i pod zastorom brezove i topolove sastojine
često dapače uspješnije, nego li i pod samim bukovim zastorom.


Sa progalivanjem ovakovih sastojina ne valja se nagliti,
a naročito je ueumjestno svako prerano konačno uklonjenje
cielokupne zastorne sastojine.


I uzgoju omorike prudi zaštitno drveće, koje omoriku u
rastu unapredjuje kao i zastorno drveće, te će nam omorika i
na manje pogodnoj stojbini dobro napredovati, ako svrsi shodnu
nuzsastojinu odgojimo.


Gdje se je boriti sa smrzavicom, tamo nam je zaštitna
zastorna sastojina sasma umjestna, te će nam sadnja omorike
sasma dobro uspjeti pod zaštitom riedko-krošnjatog zastora.


I gjolovi, u kojih smrzalj i travu ja dodijava, mogu se
sadnjom kriepkih omorikovih biljka uzgojiti pod zaštitom crne
johe tako, da se jošik, dok se omorike dovoljno ojačaju, postepeno
razredjuje.


Naročito na lošijih stojbinah je uzgoj zaštitne nuzsastojine
od bitne potrebe, te ćemo prema okolnostiaia uzgojiti tu i mješovitii
sastojinu, dočim ćemo opet u njekojih zgodah i bor kao
zavremeno zaštitno drveće s uspjehom njegovati.


U visokih oštrih gorskih predielih ne da se zaštitno drveće
baš tako lako uzgajati, — višeputa dapače nikako, — izuzam,
što se po močvarnih mjestih crna joha, ter tu i tamo koje


obuuje pojavlja, koje se više radi zaštite tla podržavati može.


U ovakovih prilikah bor trpi od pritiska snicga i inja,
a i ariš tu ne odoljeva, dočim breza radi svoje gibkosti i savijanja
svrsi zaštitnog drveća ne odgovara.


Omorici prija najbolje bor; pošto ariš omoriku u rastu
prestiže, zato je koristan ponajpače u razštrkauom odgoju, a
sposoban i za uzgoj mješovite sastojine.


Obično se omorika s borom skupa goji, i to budi sadnjom
ili sjetvom, no bolje će svrsi odgovarati sadnja omorike, a sjetva