DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 84 —


novčanih prinosa, kako bi mu omogućeno bilo bez osobitih potežkoća
sagraditi šumarski dom i muzej u Zagrebu. Toj se zamolbi velikodušno
ođazvaše ove p. n. korporacije i gospoda, votirajudi sliedeće prinose,
i to : I. hrvatska štedionica u Zagrebu 5000 for., brodska imovna
imovna obćina 3000 for., petrovaradinska imovna obćina 2000 for., otočka
imovna obćina 1000 for., gradiška imovna obćina 1000 for., križevačka
imovna obćina 500 for., Leopold Kern u Beču 500 for., Sorger & Cie.
u Osieku 300 for., sređotočna štediona u Osiekn 250 for., grof Marko
Bombelles ml. 200 for., tvornica tanina Cerich u Mitrovici 100 for.,
slunjska imovna obćina 100 for., I. banska imovna obćina 100 for., ogulinska
imovna obćina 50 for., Antun Bacić u Drenovcu 50 for., činovnici
križevačke imovne obćinc 26 for. 30 no., dobrovoljno i vatrogasno
družtvo u Pleternici 15 for., P. Agjić u Glini 19 for. 25 uč., II. banska
imovna obćina lOO for., štediona u Novoj Gradiški 50 for., P. Fettvadjieflf
4 for. 61 nč., Herman i Feliks pl. Neuberger 200 for., Kundrat
Emil 1 for., J. Donadini 5 for. 50 nč. (sakupljeno na zabavi, darovaše
pako p. n. gg. kr. šumar Hajdn 1 for., kr. kot. pristav Z. Krajne 1 for.,
kr. kot. veterinar N. Engelman 1 for., kr. kotar, šumar D. Weiner 1 for.,
šumar, vježbenik L. Krišković 50 nč., kotar, šnmar Donadini 1 for.),
Stj. Obelić lugar gradiške imovne obćine sakupio 7 for. 50 nč.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šumar, družtva časti se ovime svim p. n.
darovateljima na plemenitom daru najtoplije zahvaliti se, te se ujedno
tom sgodom obraća molbom i na ostale prijatelje, da se šumarskoga
družtva sjete, te ga novčanim prinosima kod izgradnje njegovog doma i
muzeja pripomoći izvole. i


U Zagrebu, dne 25. siečnja 1898.


Pređsjeđuičtvo hrv.-slav. šumarskog družtva:
Marko grof Bombelles. A. Borošić.


Dražba hrastovih stabala.


Temeljem visokovladne naredbe odjela za unutarnje poslove od


11. prosinca 1897. broj 69.648. obdržavati će se kod podpisanoga ureda
dana 5. veljače 1898. u 11 satih prije podne dražba samo putem pismenih
ponuda na sliedeće gromade:
1. Na 413 komada hrastovih stabala, nahodećih se na sječini 1896/7.
u srezu Medjedjaku, procienjenih na 237 m^ Ijesa, sa izkličnom cienom
od 1198 for. 20 nč. a. vr.