DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 83 -
Perušidu: Mate Hečimović, Ivau Starčević, Tome Starčević, Jure Delač,
Sofre Lemaić, Joso Klobučar, Jovo Bogdanić, Tomo Plesa, Šime Rogić,
Franjo Murgić, Dragutin Lasman.


U Zagrebu, dne 25. siećnja 1898.


Predsjedničtvo hrr.-slar. šumarskog đružtva.


Novi družtveni članovi.


Početkom godine 1898. pristupili su družtvu: Csipkay
Ivau, kr. nadšumaruik u Vinkovcih, kao podupirajući član sa prinosom
od godišnjih 10 for.; zatim kao članovi I. razreda: Radulović
Josip, šumarski asistent bos. Krupa: Oskar Dremil, šumarski vježbenik!
Drežnik; Milan Gnjatović, Ivan Poljak, Rudolf Maraković,
Josip Silvester i Josip Hekner, šumsko-procienbeni pristavi
vlastelinstva djakovačkog; i konačno kao članov i II. raz reda
: Slavko Jovanovič, mon. lugar u Irigu ;j Imbro Simunjak
i Stjepan Trućević, lugari područja kot. oblasti zagrebačke ;
Gjuro Budin i Stjepan Medak, lugari gjurgjevačke imovne obćine; Mijo
Banfić, kr. nadlugar; Bartol Travenšćak, Josip Klasič, Anton Šmit, Marko
Jedvaj, Josip Hercog, Franjo Gorički, Izidor Draganič, lugari područja
kot. oblasti u Krapini; Josip Cernoga, Adolf Pernjek, vlastelinski nadlugari
u Macelju; Pero Smrzlić, Pavo Bjelajac, Franjo Kovač, Josip
Skitanič, Stevo Mihajlović, Gjuro Railić, Gjuro Ciujat, Simo Milunac,
Stevo Ačić, Gajo Kozar, Andro Pelin, Stevo Kolundjič, Oskar, Matković,
Stevan, Markovič, Mile Kovačević, lugari područja kr, kot. oblasti u
Daruvaru; Šandor Kunz, kr. nadlugar u Uljaniku.


P. n. gg. članovom.
Podpisano uredničtvo časti se ovim uljudno zamoliti STU p. n. gg.
članove, koji svoju članarinu u prošloj godini uplatili nisu, neka bi to
izvoljeli što skorije učiniti, pošto inače družtvena uprava ne će biti kadra
da udovolji đrnžtvenim obvezama.


D Zagrebu, due 25. siečuja 1898.


PredsjedničtTO hrr.-slav. šumarskog družtra.


Zahvala.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva obratilo se prošle godine
pozivom i zamolbom na javne korporacije i prijatelje družtva radi