DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 78 U
praktičnom dielu izriče pisac svoje nazore o tom, kako bi se
državnog i obćinskog šumskoga gospodarstva dojmila okolnost, da se to
gospodarstvo na temelju zahtjeva nove škole uredi. Pisac drži, da se ne
bi smjele obbodnje a državnih šumah odmah i u svakom slučaju prekomjerno
sniziti, kao ni u svakoj šumi viditi samo objekt, kojemu je svrha
što veću novčanu korist donieti, već bi se imali prije točno izpitati svi
odnošaji, ne samo financialne, već i obće narodno-gospodarstvene naravi.


Knjižica, koja akoprem ne sadržaje ništa nova, ipak je pisana tako,
da može predočiti onomu, koji ovaj dio šumske literature ne prati, glavne
ciljeve te t. zv. nove šumarske škole, kojoj je još pedesetih godina Pressler
u svom poznatom djelu «der nationalle Waldwirth» temelj položio.


.J. Partaš.
Hrvatski šumarski koledar za god. 1898. Izdao ga kr. zemaljski
šumarski nadzornik Vatroslav Rački. Ciena 1 for. 20 nč.
Koledar je izašao u prikladnom obliku, te je napram lanjskom nadopunjen
nekimi skrižaljkami, koje će stručnjakom kod vanjskih radnja
dobro poslužiti, pa ga s toga najtoplije prepornčamo svakom stručnjaku
i prijatelju šumarske struke. Podjedno se nadamo, da će g. izdavatelj do
godine koledar nadopuniti nekimi praktičnimi skrižaljkami, koje se osnivaju
na izkustvu, crpljenom prigodom ogojnih radnja ušumah drž. šumskog
erara i krajiških imovn. obćina, čime bi se praktičnoj potrebi znatno
doskočilo. Da pako naša nada i činom postane, poduprimo g. izdavatelja
voljno i izdašno !


Različite viesti:


Magjarsko zemaljsko šumarsko družtTO. Magjarsko zemaljsko
šumarsko družtvo utemeljeno je na 9. prosinca 1866.; i prije te godine
postojalo je doduše ugarsko šumarsko družtvo, koje su još god. 1851.
nekoji zemljo-posjeđnici u život pokrenuli, nu to družtvo ne može se
ni iz daleka sa sadanjim sravniti. Novo družtvo primilo je od staroga
jedva 84 for. imovine, koja je imovina pod novom egidom već sliedeće


— 1867 — godine narasla na 17.000 for., dočim danas, nakon 20 godina,
iznaša 350.000 for. Broj članova iznašao je prve godine 653, a
god. 1897 — 2000, a medju timi 880 utemeljitelja. Svoj šumarski dom,
u savezu sa muzejem, posjeduje rečeno družtvo počam od god. 1886.;
krasna ta palača stajala je oko 200.000 for., a da je šumarski muzej
vanredno bogat i da je urešen riedkimi lovačkimi trofeji, jedva treba
spomenuti. Što se zaklada tiće, kojimi spomenuto družtvo upravlja, to
su iste takove, da valjda nema više šumarskoga družtva, koje bi s tolikima
svotama razpolagalo. Te zaklade su sliedeće: