DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 73 —


oblasti u Delnicah, br. kot. šumarom X. činovuog razreda, zatim: šu


marskog vježbenika Antuna Baličevića kod kr. kot. oblasti u Čabru,


šumar, vježbenika Budimira Strgara kod kr. kot. oblasti u Grubišnom


polju — kr. kot. šumarima u XI. einovnom razredu, sve sa sustavnimi


berivi, ostavljajuć ib i nadalje na dosadašnjem mjestu u službovanju.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je abitu


riente šumarstva Josipa Alkovića, Danu Staničic´a, Matu Medvedovie´a i


Ivana Jakoba Muravića imenovati šumar, vježbenicima kod brodske


imovne obćine u Vinkovcih sa sustavnom pripomoći,


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imeno


vati abiturienta šumarstva Juraja Franješa šumarskim vježbenikom kod


križevačke imovne obćine sa sustavnom pripomoći; nadalje šumarskog


vježbenika Stjepana viteza Csikoša pristavom kod iste imovne obćine sa


sustavnimi berivi, ostaviv ga i nadalje na dosadašnjem mjestu službovanja.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imeno


vati abiturienta šumarstva Viktora Tkalca privremenim šumarskim vjež


benikom kod kr. županijske oblasti u Požegi sa sustavnom pripomoći.


Kr. ug. ministar za poljodielstvo imenovao je kr. šum. kandidate
Rudolfa Schastera i Ladislava Stromsky-a šumarima^ u 3. plac. stepenu


X. plaćevnoga razreda i tehničke dnevničare Gustava Remenijka i Belu
Maiera šumarskim vježbenicima sa godišnjom pripomoći od 500 forintih.
Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. hrT.-slar.-dalm. zemalj. Tlade, odjela za unutarnje
poslove od 3. listopada 1897. broj 43.338. glede dopitanja
mlroTlne i pogrebnine udovam kr. Tježbenika.


Kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, obnalazi Vam na temelju,
po kr. žup. oblasti u N. izvješćem od 26. srpnja 1896. broj 8565. ovamo
predloženib propisanih izpravah, kao udovi iza dne 11. lipnja 1896. u


S. preminulog šum. vježbenika P. P. dozvoliti na osnovu zakona od
20. kolovoza 1894. ob uređjenju berivah zem. urednikab i službenikahzakona od 22. siećnja 1894., kojim se uredjuje šum. tehn. služba (§. 13.),
te mirovinskog zakona od 10. ožujka 1892. i to za vrierae Vašega udovanja
mirovinu godišnjih 250 for. (dvie stotine petdeset forintih) i pogrebninu
od 125 for. (jedne stotine dvadeset pet forinti).
Naredba kr. hrr.-slaT.-dalui. zemalj. ilade, odjela za unutarnje
poslove, od 13. siečnja 1898. br. 60.991. ex 1897., kojom
se temeljem §. 16. zakona o lovu skraćuje za zečeve lovostaja.


Pošto sa svih strana zemlje dolaze tužbe, da zečevi u vinogradih,
zasadjenih američkom lozom, prave velikih šteta, nalazi kr. hrv.-slav.6