DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 39 —


Prodaja stabala.


Kod kr. županijske oblasti n Varaždinu obaviti ce se dne 15. s i e č n j a
1898. u 11 satih prije podne prodaja hrastovih i briestovih stabalah
uslied dozvole visoke kr. zemaljske vlade od 16. prosinca 1897, broj


65.906 i to:
1. Iz šume urbarske zajednice Kuzmine c 1909 hrastovih i briestovih
stabalah od kojih je 357 m^ hrastove ciepke i 958 m^ hrastovog
tvoriva 37 m^ briestovog tvoriva te 1870 m^ ogrievnog drva ukupno
procienjeno 14.615 forintih a. vr.
Iz šume urbar, zajednice Zablatj e 1131 komada hrastovah od
kojih su 372 m^ ciepke 802 m^ tvoriva i 1170 m^ ogrievna drva
ukupno procienjeno na 11586 forintih.


Opazka. Obje šume leže u ravnici 15 kilometara daleko od kolođvorah
u Koprivnici i Legradu.
Izvoz je lagan, a ogrievno drvo rooci ce dostalac vrlo lahko uz
dobru cienu na licu mjesta unovčiti.
Dražbeni uvjeti:


1. Dražba ce se obaviti izključiv ustraene ponude jedino na osnovu
pismenih ponuda.
2. Ponude (oferti) imadu glasiti za svaku šumu napose, a primati
ce se najkasnije na dan dražbe do 11 satih prije podne.
3. U ponudu valja naročito staviti, da su nudiocu svi uvjeti prodaje
poznati i, da ih u cjelosti prihvaća, nz to se ima priložiti ponudi
u ime žaobiue 5% od procjenbene vrieđnosti one šume za stabla koji
ponuda glasi.
Pobližji uvjeti mogu se saznati kod kr. županijske oblasti u Varaždinu
i kr. kotarske oblasti u Ludbregu za vrieme uredovnih satih.
Upravni odbor županije varaždinske.
U Varaždinu, 22. prosincz 1897.
Za kr. velikoga župana :
kao predsjednika upravnoga odbora.
Belošević,
upravitelj kr. županijske oblasti.


I redjiije JosipKozarac, kr. drž. nadšamur u Vinkoveih. Tisak C. Albrechta (Jos Wittasek).