DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 38     <-- 38 -->        PDF

^ 38 ^^


g. parok sa svojom družinom ae pojede, to proda, i to: zebu po 8 nč.
a ostale po 5 nč. od komada. U Italiji ima svaki veleposjednik i svaki
parok svoje opredieljeao guviio za ptice, te je pravo čudo, da se kod onolike
množine, što se tih sitnih ptica po Italiji pohvata, još koja ptica k nama
povrati.
Ye6 se odavna a sve više i više kod nas opaža, da nam ptica pjevačica
po našim gajevima i perivojima nestaje; i ako se proti tomu
barbarizmu pozvani faktori ne podignu, nestati će nara ubrzo naših
milih pjevačica unatoč tomu, što imamo zakou za zaštitu ptica i družtvai
koja se brinu, da se kod nas ne hvataju i ubijaju. J. E.


Ugine li biljka, kada se smrzava, ili istom kada se odmrzava?
Kao što je poznato, držalo se je sve do najnovijeg vremena, da biljka
ugine istom onda, kada se podje odmrzavati, te se je još tvrdilo, da će
tim sigurnije uginuti, čim se brže odmrzavalo bude, t. j čim intenzivnije
sunce u jutro nakon mrazne noći prigrije. Nu ove godine dokazao je
Dr. Molisch, da je biljka već onda uginula, kada se je smrznula a ne
tek u stadiju odmrzavanja. Za dokaz služile su mu dvie biljke, i to
karmin crljena morska alga, NitopbjUum punctatum Harv., koja kada
ugiue, svoju karmin-boju promiene u oranžastu. Ugine li dakle biljka
još za smrzavanja, tada bi spomenuta alga morala već tada svoju boju
promieniti, a ne istom za odmrzavanja. Tomu je pako u istinu tako:


t. j . ona je boju promienila, čim se je smrznula. Druga je bilja Ageratum
mexicanum; ta biljka čim ugine, počme mirisati po kumarinu;
taj se miris pako pojavljuje, čira se je biljka smrznula, — prema tomu
je i ona uginula već za samog smrzavanja.
Prodajem
dvoja velika gvoždja za vukove posve dobro
uzčuvana uz umjerenu cienu.


Petar Kocian


lugar, Novska.