DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 33 -
Znvršujuci ove redke uiislini, da ovakova razmatranja Iz
prošlosti šumarske znanosti nisu baš posve bezvriedjia, jer nam
omogućuju sravnjivati današnji stupanj razvitka šumarenja
s onim, davno minulog vremena, te si stvoriti sud o postepenom
razvoju lijepe naše struke, te se veseliti neprestanom
njenom napredku.


Iz «Verhaudlungen des rorstwirtlien» preradio


V


Zandovsky.


Osobne viesti.


Imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, obnašao
je imenovati oficijala Josipa Lončarića protustavnikora kod ogulinske
imovne obćine sa sustavnim! berivi.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je iz službenih
obzira premjestiti kr. kotarskoga šumara Bogomir a Kar a K a s a
od šumarskog odsjeka kr. zemaljske vlade kr. kotarskoj oblasti u Sv.
Ivanu Zelini, te kotarskog šumara Gjuru Deme tro vida od kr. kotarske
oblasti u Sv. Ivanu Zelini k onoj u Križevcih.


Premještenje. Kr. šumar Grjuro Lehotzk j upravitelj kr. šumarije
u Županji premješten je glavnomu odsjeku kr. ugar. ministarstva
za poljodjelstvo u Budimpešti, na mjesto njega primio je upravu redene
šumarije kr. šumar Emil Kmetony.


Zakoni i normativne naredbe.


Kr. županijskoj oblasti u Varaždinu. U riešenje tamošnjega
izvješća od 14. ožujka t, g. br. 2l66. u pogledu upita na čiji trošak ima
kr. kotar, šumar obavljati pregledbu sgradah ovlaštenikah urbar, obćina,
sbog dopitanja potrebitoga drva za gradjeviuu odpisuje se što sliedi:


3