DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 32     <-- 32 -->        PDF

raade 1 do H godisujili šestara tvore aritmetički niz, a sbroj
loga sbiljnu zalihu, izradio skrižaljke prihoda, uvjeri\ la
81´ kaineralua taksa na neistinitih predpostava temelji.


Prem nije zadaća ovik redaka postepeni razvoj uredjenja
šuma prikazati, to mi je ipak naglasiti marljivo nastojanje Beckmanovo,
da se šume uzdrže i šumsko gospodarstvo unapredi i
tako odvrati prieteca oskudi(ia na drvima. Ne samo u propisih


o uredjenju prihoda, vec i u onom dielu njegovih spisa, koji
govori 0 sjetvi drvec^a, vrlo je markantno to nastojanje izraženo,
jer na 260 strana teksta opetovno upuduje na bezodvlaČnu
sjetvu, te je neizcrpiv u najobširnijih podukah o dobroj izvedbi
iste.
Prem bi njegovi navodi danas jedva ikakvu vriednost imali
pogledom na medjutim postignut velik napredak, poldrugo stoljeće
minulo je od onda, to moramo podpuno priznanje izrec´i
tomu intensivnomu poborniku, koji je toliko nastojao unaprediti
šumarstvo, tim više, što je u ono vrieme lov i njega lova
prvo mjesto zauzimala, a šumarstvu se samo razmjerno malena
važnost pripisivala.


Vrlo je zanimivo .^liediti djelomice drastičnu polemiku,
koju Beckman u svojim spisima proti drugim šumarskim piscem,
osobito Doblu razvija. Iz te polemike uvidjamo, da je on svojim
izkustvom i inteligencijom odlično mjesto medju šumarskimi
suvremenici zau7/imao, nu ipak moramo priznati, da ma je
znanje prirodnih nauka bilo na vrlo nizkora stupnju. A kada
je kod njega bilo tako, kako h je tek moralo biti kod njegovih
suvremenika šumara.


Ne može-nas zadiviti, ako Beckman veHki dio suvremenih
šumara dieli u dva razreda. «Jedan dio» veh on «držim samo
za zeleno odjevene strojeve, koji se mehanički laćaju puške,
te bez mish kreću u sumu i iz šume.» Drugi dio istih jesu po
njemu «tiranski naobražene duše» i opet bez pravog šumarskog
znanja, imajudi smisla samo za što veću sredu u lovu. I u tom
opisivanju vrlo je obširan, te završuje: «Obje ovdje opisane
mnogobrojne obitelji Šumarske nisu u stanju niti znati, niti
upoznati što o boljku, naprodkn ili zaštiti šume^ i t. d.