DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 31 ~
Pojmovi normalnog etata i normalne zalilie bili su mu
svakako nepoznati, jer ti faktori zahvaljuju svoj postanak kasnije
pronadjeuim normalno zališnim metodam. S toga on nije
bio u stanju etat putem točnog računa fiksirati, nego se je
morao pokusi osvjedočiti o uporavnosti izabranog etata.


Dobro mu je pomagala od oka procienjena količina prirasta,
jer se odnosi na 100 hv., te se je kao % uzeti mogla;
nu kao užitni ´^/o nije mu mogla služiti, jer za neposredno ustanovljenje
konkretne zalihe podavala bi odgovarajući rezultat
samo onda, da je slučajno uzeta odgovarajuća količina konkretne
zalihe.


U protivnom slučaju morao bi na koncu računa višak ili
manjak rezultirati, time pako Beckmanova tendencija, da se
naime užitak unutar uzete obhodnje na konkretnu zalihu, te
na dobiven prirast aa zaostaloj drvnoj gromadi poslije odbitka
užitne količine odnositi ima, ne bi polučena bila.


Pošto Beckman nije računom mogao doči do željenog odgovarajućeg
rezultata, ne preostade mu drugo, već nastaviti
več više puta spomenuti put pokusa. Taj je posao bio dugotrajan
i trudan, a pogledom na to, da je postotak prirasta
vrlo nepouzdano procienjeu bio, mogao se je polučiti i samo
vrlo nepouzdan uspjeh. Priznati moramo Beckmanu, da je,
uvidiv nedostatak geometričkoga razdieljenja radi nejednakosti
nžitaka, nastojao da nadje način uredjenja, koj bi osiguravao
jednakost užitaka, ako i je opisani njegov postupak dalekosežnih
izpravaka trebao.


Tako već na znanstvenoj podlozi bazirajući izpravak stupio
je tri decenija poslie u život uvedenjem kameralne takse. Nakon
kratkog vremena izdao je opet novo uredjenje prihoda nadšumar
Paulsen, naime ono po užitnom postotku, te je Paulsen,
a ne Hundeshagen izumitelj ove metode uredjenja.


Kakov napredak je u kratkom vremenu na tom polju polučen,
vidimo iz činjenice, što je Paulsen, protivno kameralnoj
taksi, koja kod ustanovljivanja drvne zalihe polazi sa gledišta,
da je prirast jedne i druge godine jednak, te da drvjie gro