DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 30 —


2. srednji, najobičniji prirast daje u jednoj godini na lOOOhv.
opet 20 hv. ili na 100 hv. 2 hv.;
3. najlošiji i najslabiji prirast u jednoj godini na 1000 hv.
15 hv. t. j . na 100 liv. 1´5 hv.«
Ove na izkustvu temeljece se, vrlo nepouzdane podatke
upotrebio je Beckman, da godišnji prihod na drvnoj gromadi
stanovite šume opredieli odnosno, da dokaže, da kod opredjeljivanja
konkretne zalihe od stanovite kohčine godimice kroz
cielo vrieme obhodnje stanoviti, jednako vehki prihod iz šume
dobivati možemo, a da nikad ne dodjemo u nepriUku i da se
na takav način uživanje u granicah stroge potrajnosti gibati


mora.


U njegovom navedenom primjerku, jeste konkretna zaliha
sa 40000 hv. procijenjena; obzirom na količinu i prirast, misli
pisac, da možemo uživati godišnji etat od 70O hv. za vrieme
125 godina, koje se ima dakle kao obhodnja smatrati, pri čemu
on efekat prirasta po odbitku godišnjeg užitka od 700 liv, na
zaostaloj drvnoj gromadi sa 15 hv. na 1000 hv. cieni, te na
taj način zbilja dokazuje, da kroz 124 godine podpuni prihod
od 700 hv. iz odnosne šume rezultira, te da za 125. godina
ostane jošte drvna gromada od 560 hv.


Pošto Beckman zahtieva, da se svaka sječina odmah
poshe siečnje opet zasije, to če nakon 125 godišnjeg razdobja
ih obhodnje biti sječivog drva razne dobe u dostatnoj mjeri
tako, da de potrajnost uživanja biti dovoljno osigurana.


Prem je opisani postupak Beckmanov jošte vrlo nesiguran,
to je ipak dovoljno znamenit, da mu posvetimo nekoliko rieči,
jer čini donekle prvobitni prelaz od diobe na jednake geometričke
šestare k metodam uredjenja, koje traže strogu potrajnost
uživanja.


Prije svega je kod dotičnog uredjenja prihoda spomenuti,
da je Beckman ipak več imao neku, ako i ne posve jasnu
ideju uredjenog stanja šume, kad se je realiziranjem jednakih
godišnjih drvnih gromada, te bezodvlačnom sjetvom posječenih
šestara trudio, da poluči postepeni red šestara, te podpuno
potrajno šumarenje uredi.