DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 29     <-- 29 -->        PDF

13a se nadopuni taj u obliku ^križaljke sastavljeni pro


cjenbeni elaborat, pridodalo se je ime dotične šumske parcele,


njezin obBeg u koracima, U- napokon vrst tla, za koju je


Beckman upotrebljavao izraze: dobra, srednja, nešto loša i loša.


To je bilo s velikim gubitkom vremena i velikim trudom


skopčano, s trudom, koji sa postignutim rezultatom ne stajaše


u nikakovom skladu, nu za onda nije se mogao taj postupak


mimoići, ako se je htjelo barem prilični pregled vrhu drvne


gromade koje sastojine dobiti. Tadanje premjerivanje nije imalo


znanstvenijeg ol)lika. Koli laglja, a razmjerno i sigurnija je da


našnja premjerba drva i procjena sastojina!


Nakon prociene preči čemo na srodno područje, naime na
opredieljenje prihoda. U tom pravca traži naš pisac, cia se
šuma na toliko jednakih šestara geometričkim putem razdieli,
koliko obhodnja godina imade, ali upozoruje na pogriešku, koju
takovo razdieljenje imade, da pojedini šestari, prem imadu jednaku
prostornu veličinu obzirom na obrast, i´ast i dobu sastojina
u prihodu ipak jednaki nisu.


Uvaživ tu nepravilnost, zabacio je Beckman takovo razdieljenje,
tražeč uredjenje, kojim bi se postigli jednaki užitci, te
koje se na principu stroge potrajnosti užitaka temelji.


U tu svrhu imade se drvna gromada procieniti se imajuče
šume opredieliti na onaj način, kako je prije navedeno, t. j .
moderno rečeno, ustanoviti konkretnu zalihu lU´editi se imajučeg
uredjajnog razreda obzirom na užitak. Opredieliv tu količinu,
inui se uvažiti količina eventualnog prirasta, pri čemu
Beckman vrstnoču tla, manje ili više pogodan položaj osobito
uvažava.


Obzirom na dobrotu tla misli Beckman, da je dovoljno
tri razreda prirasta; nu ne navadja, koje vrsti drveća u pojedine
razrede stavlja. Da nazor Beckmanov u tom pogledu pobliže
upoznamo, navesti čemo njegove vlastite rieči: «Obzirom
na razliku dobrote tla i položaja mogli bi se po mojem mnogogodišnjem
izkustvu sliedeči razredi prirasta ustanoviti:


1. najbolji i najveći godišnji prirast jeste onaj, ako na
1000 hv. opet 25 hv. ili na 100 hv. 2´5 hvata dobijemo;