DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 28 —


Pomodu ovili znak(»vii teče lov gladko i u »edu, poput
izvježbane vojske. Srnjaci streljaju se vreljanjem.


Ovo nekoliko rieči napisao sam u najboljoj nakani, da
se odužim onomu kao u šumarskom, tako i lovačkom pogledu
velezaniraivom kraju, u kojem sam neko vr:emc služio Ako
sam gdje šta možebiti manjkavo ili pogriešno naveo, molim,
da mi se oprosti.


Pabirci iz spisa staroga Beckmana,


Ivan Beckman bio je lovac grota Schijnburga u Liehtensteinu,
te je god. 1758., 1769., te 1763, objelodanio nekoliko
šumarskih spisa, iz kojih proizlazi, da je on za ono vrieme
veoma bistar i naobražen šamar bio.


Moja nakana nije svekolike razprave rečenog pisca ovdje
pretresivati, vec iz obilja tih spisa najzanimivija poglavja dirnuti,
te se posve u kratko s njimi pozabaviti.


Najprije svraćam pozornost čitatelja na postupak kod procieujivanja
šuma, što ga Beckman predlaže. Nisu onda još znali
drva premjerivati, kako mi dan danas, da dobiju drvnu gromadu
sastojina, te da opredjele konačno njezinu novčanu vriednost.
U tu svrhu bile su po propisu pisca sastojine, u kojima
se je imala drvna gromada pomaći, najprije obzirom na površinu
izmjerene, i to sa vrpcom, na kojoj su bili koraci ubilježeni;
unutar tako ograničenog prostora providjeno je svako
stablo šiljatim, razno bojadisanim kolcem, da se time označe
pojedine debljine stabala.


Na taj način bile su letve, debla i t. d. raznimi kolci
označena; poshe se je ustanovila množina pojedine vrsti upotrebljenih
kolaca, da se pronadje gromada čitave sastojine. Po
izkustvu iznašalo je 15 letava 2 hvata drva; pomnoživ množinu
hvatova sa cienom hvata, te pridodav poprihčnu svotu za
mlado drveče, dobili su vriednost procieniti se imajuče šumske
parcele.